Coor lanserar Livet, ett nydanande koncept inom mat och dryck

Livet är en storsatsning inom Coors restaurangverksamhet i syfte att svara upp mot den nya tidens önskan om ett friskt och gott liv. Konceptet omfattar restauranger, caféer och småbutiker. De första caféerna öppnade under december 2017, och i april 2018 öppnade de första restaurangerna i Stockholm. 

Livet har ett helhetsperspektiv på människan och nyckelordet är omtanke kring gästen. Något som märks genom väl komponerade måltider, serverade i en miljö designad med omtanke kring gästens upplevelse och med god tillgänglighet.

- Livet är ett nytt sätt att se på mat och dryck i arbetslivet. Vårt förhållningssätt är att mat på jobbet är mer än bara mat på jobbet. Dagens konsumentbeteenden är i ständig förändring, det är något som alla som arbetar med mat och dryck måste förhålla sig till. Med Livet vill vi inte bara möta konsumentbeteendet, vi vill vara med och skapa det, berättar Jonas Parkvall, chef Mat och Dryck, Coor i Sverige.

Livet ger E.K.O.
Livet utvecklar kreativa matupplevelser där råvaran väljs ut med både håll
barhetsperspektiv och hälsofokus. Ibland ekologiskt, ibland närodlat, alltid gjort med omsorg kring näringsvärde och smakupplevelse. Livet genomsyras och skapas av Engagemang, Kunskap och en stor portion Omtanke. 

- Sambandet mellan hur vi lever, äter och mår har med tiden blivit uppenbart och vi försöker alla hitta en sund balans i livet. Men det är inte alltid lätt, säger Linda Höglund, Konceptutvecklare inom Mat och Dryck, Coor i Sverige. Med Livet vill vi underlätta att hitta den balansen och leva ett gott liv.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. www.livetbrand.com För ytterligare information, kontakta:

Jonas Parkvall, Chef Mat och Dryck, Coor i Sverige
+46 10 559 65 99, jonas.parkvall@coor.com

Linda Höglund, Konceptutvecklare, Mat och Dryck, Coor i Sverige
+46 10 559 66 52, linda.hoglund@coor.com

Sofie Schough, Kommunikationschef, Coor i Sverige
+46 10 559 59 83, sofie.schough@coor.com

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.