Coor och E.ON i förlängt samarbete

Coor har levererat integrerade FM-tjänster till E.ON sedan 2004 och nu förlängs avtalet med E.ON fram till sommaren 2021. Avtalet omsätter ca 60 MSEK på årsbasis. 

Coor ansvarar för att leverera och utveckla ett flertal FM-tjänster till ett stort antal av E.ONs siter i Sverige. Uppdraget omfattar bland annat personalmatsalar, post, lokalvård, receptioner, lokalplanering, IT tjänster samt stöd vid ombyggnadsprojekt och flytt.

- Vi är mycket stolta över att E.ON ger oss förlängt förtroende och vi ser fram emot att fortsätta utveckla serviceleveransen. E.ON driver en tydlig hållbarhetsagenda och för Coor är det ett prioriterat område där vi hoppas kunna stödja E.ON utifrån ett serviceperspektiv. Coor har en ambition att minska miljöpåverkan av servicetjänster genom innovation och nya smarta lösningar samt arbetssätt, kommenterar AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige
annacarin.grandin@coor.com eller +46 10 559 57 70

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige
sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83