Coor och Trafikverket i förlängt samarbete

Trafikverket har valt att nyttja de två optionsåren i avtalet med Coor, vilket innebär att Coor får fortsatt förtroende att koordinera, utveckla och leverera ett stort antal servicetjänster till ett hundratal kontor i hela Sverige fram till 2022.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Coor har samarbetat med Trafikverket sedan 2012 i ett integrerat FM-uppdrag (IFM). Tjänster som ingår är bland annat lokalvård, post, lokalplanering och lokalskötsel, receptionstjänster och kaffe.

- Trafikverket är en viktig kund för Coor och vi är glada över det fortsatta förtroendet. Under åren har vi utvecklat ett bra samarbete baserat på gemensamma värderingar. Coor har jobbat hårt för att möta Trafikverkets förväntningar på serviceleveransen och förlängningen är ett kvitto på att vi möter Trafikverkets krav på kvalitet, servicemannaskap och effektivitet, säger AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige

annacarin.grandin@coor.com eller +46 10 559 57 70

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83