Därför är det värt att investera i dina medarbetares upplevelse på arbetsplatsen

Brandlarmet går. Usel timing så klart. Du tittar upp och konstaterar att det nog är en övning, väljer att sitta kvar någon minut för att slutföra mailet du håller med. Funderar på om du ska hämta jackan men den har du hängt av dig i andra änden av kontoret så du följer med strömmen av medarbetare ut. Så fort som du kommit ut ångrar du att du inte hämtat jackan, då det duggregnar och är 8 grader. Måste brandövningarna alltid vara när det är dåligt väder!? Efter vad som känns som långa och bortkastade 20 minuter får du äntligen gå in. 

Alla organisationer vill att medarbetare ska vara så produktiva som möjligt. Trender de senaste åren har handlat om hur arbetsplatsen påverkar medarbetarnas förmåga att prestera optimalt. Vi har gått från traditionella kontor till flexkontor, öppna landskap eller till och med aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Det nya flexibla sättet att arbeta har medfört att organisationer behöver tänka annorlunda kring hur de skapar rätt förutsättningar för sina medarbetare. Förutom de fysiska förutsättningarna i form av kontorsutformning inser allt fler arbetsgivare vikten av att skapa en kultur som bidrar till att medarbetarna ska prestera optimalt. Frågan är; vad kan FM- och fastighetscheferna mer göra för att bidra till produktiva arbetsplatser?
Ganska mycket faktiskt!

En insikt har vuxit fram jämte ”arbeta-var-som-helst-när-som-helst-trenden” är att det är viktigt att skapa en kultur där medarbetarna vill komma till sin arbetsplats eftersom det bidrar till spontana möten som är avgörande för kreativitet och produktivitet. Därmed blir medarbetarens upplevelse av sin arbetsplats och den service de kan få där en betydelsefull faktor. Dessutom märker många organisationer att arbetsplatsen blir ett allt viktigare konkurrensmedel i kampen om rätt talanger, både att lyckas attrahera dem och att behålla dem.

FM- och fastighetschefer har en stor potential i att gå utanför sitt direkta ansvar och förstå medarbetarnas upplevelse av sin arbetsplats. Genom att förstå vilka behov som finns i medarbetarnas ”resa” genom arbetsdagen och vad som skapar värde för dem, kan de initiera stora och små förändringar som underlättar arbetet och som skapar positiv energi, samt bidrar till att de vill komma till arbetsplatsen.

Som serviceleverantör av FM-tjänster är vi övertygade om att vi, tillsammans med våra kunder, kan bidra till upplevelsen på kundens arbetsplats. Ett sätt att göra det på är att kartlägga ”kundresan”. På så sätt får vi, FM- och fastighetsorganisationen en tydlig bild av vilka behov och problem medarbetarna har på arbetsplatsen, men även vilka saker som utgör en wow-faktor som bör förstärkas ytterligare. FM-organisationen kan därmed ta rollen att se på medarbetarnas behov ur ett mer holistiskt perspektiv och sedan föra vidare insikter till andra berörda funktioner såsom IT och HR, och vi som serviceleverantör kan förbättra våra tjänster samt arbeta med innovation. En klassisk vinn-vinn situation där vi tillsammans förbättrar upplevelsen av arbetsplatsen.

Nästa fråga är då – krävs det alltid stora investeringar och innovationer för att förbättra kundupplevelsen? Svaret är nej. Om vi har medarbetarnas upplevelse i fokus kan vi med små medel skapa mer positiva upplevelser.

Låt oss återvända till det inledande exemplet. Tror du upplevelsen av den obligatoriska utrymningsövningen hade varit annorlunda om övningen hade skett på försommaren? Medarbetarna hade gått ut genom dörren, mötts av fågelkvitter, sol som värmer huden och doften av nybryggt kaffe? Helt plötsligt kanske den obligatoriska utrymningen snarare var en skön återhämtning och en möjlighet att prata med en kollega om en idé de tänkt på !?! Skulle du som medarbetare prestera bättre efter en sådan övning?

Brandlarmet går. Usel timing så klart. Du tittar upp och konstaterar att det nog är en övning, väljer att slutföra mailet du håller med. Funderar på om du ska hämta jackan men minns att det är en riktig fin försommardag så du följer med strömmen av medarbetare ut. När du kommit fram till din återsamlingspunkt ser du att er serviceleverantör bjuder på nybryggt kaffe och du växlar några ord med kollegorna från ekonomi. Fastighetschefen informerar i högtalare att utrymningsövningen gått bra och att utrymningsledarna nu bara ska gå igenom fastigheten för att kontrollera att alla hört larmet och utrymt som man ska, vilket beräknas ta tio minuter. Undertiden presenterar företagets VD statusen kring det senaste förvärvet. Efter vad som känns som en kort paus går du uppiggad in.

Författare:
Daniel Stigberg – Head of Business Development, Coor i Sverige
Caroline Pettersson – Head of People Performance, Coor Group