Coor går i bräschen för god och säker arbetsmiljö

Coor har som första stora företag certifierats enligt standarden ISO 45001 i hela Norden. En certifiering som har fokus på både hälsa och säkerhet. Coor har en nollvision mot arbetsrelaterade olyckor och arbetar för att alla medarbetare ska ha en god och säker arbetsmiljö. Som ett led i att utveckla och förstärka det arbetet har Coor valt att gå i bräschen inom området, och bli certifierad, med syfte att säkra att företaget fortsätter att utvecklas i arbetsmiljöfrågor.

Certifieringen är ett bevis på Coors systematiska sätt att leda, styra och utveckla arbetsmiljöarbetet och hjälper chefer och medarbetare att fortsätta arbeta för en ännu tryggare och säkrare arbetsplats. Fokus är på både fysisk och social arbetsmiljö, där det bland annat innebär att ha kontroll på risker kopplade till arbetsuppgifter, arbetade timmar och arbetsbelastning för att minimera risk för arbetsrelaterad stress och psykosocial ohälsa.

Coors ambition att skapa värde i tre dimensioner; affärsmässigt, socialt och miljömässigt har haft stor betydelse och mervärde för certifieringen. En certifiering enligt ISO 45001:2018 kräver en betydande insats för att bli godkänd. Även Coors fokus på riskobservationer, det strukturerade arbetet med uppföljning av medarbetarnöjdhet, ledningens engagemang samt arbetet med medarbetarengagemang lyftes fram som särskilt viktiga aspekter för certifieringen.

- Certifieringen hjälper Coor att ta ett steg närmare att ge alla medarbetare i hela Norden en ännu bättre och säkrare arbetsmiljö. Säkerhet är av största vikt för oss, och vårt mål är att alla medarbetare ska vara i god form i slutet av varje arbetsdag, uppleva balans i livet och sitt arbete som meningsfullt. Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö visar vi att vi tar arbetsmiljöarbetet på allvar, även gällande våra kunder, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor.

Coor har nu tre certifieringar enligt ISO; Kvalitet 9001: 2015, Miljö 14001: 2015 och Hälsa och säkerhet 45001: 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör
+46 10 559 55 19
magdalena.ohrn@coor.com