Coor vinner uppdrag inom telefonisttjänster åt Region Östergötland - blir därmed samtliga regioners förstahandsval

Coor har slutit avtal med Region Östergötland om att sköta telefonisttjänster till regionen. Avtalet understryker Coors kompetens och styrka när det gäller telefoni till den offentliga sektorn. Bland de regioner som helt lagt ut sina telefonisttjänster, har Coor vunnit samtliga uppdrag.

Avtalet med Region Östergötland gäller telefonisttjänster för regionen till och med januari 2021 med möjlighet till förlängning i upp till fyra år. Omfattningen är cirka en miljon samtal per år, samt utfärdande av e-legitimationer. Värdet av affären är cirka 12 MSEK per år. 

Region Östergötland är den sjunde regionen som beslutar sig för att använda Coor som leverantör av telefonisttjänster, vilket innebär att samtliga regioner som lagt ut sina telefonisttjänster har valt att samarbeta med Coor.

- Att en så stor region som Östergötland kommer att använda sig av våra telefonisttjänster bevisar en gång för alla att Coor är Sveriges främsta leverantör av dessa tjänster. Vi kommer nu att hantera över 13,5 miljoner samtal per år, vilket visar på Coors enorma kapacitet, säger AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige.

Uppdraget för Region Östergötland innebär vi kommer att erbjuda ett 20-tal personer att börja arbeta hos oss från 1 september, då uppdraget startar. De kommer att sitta på Universitetssjukhuset i Linköping.

Sedan tidigare sköter Coor telefonisttjänster åt: Region Skåne, Region Uppsala, Region Dalarna, Region Jämtland och Härjedalen, Region Gävleborg samt Karolinska Universitetssjukhuset, Locum och Stockholms Läns Sjukvårdsområde.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige
annacarin.grandin@coor.com eller +46 10 559 57 70

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige
sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83