Coor får fortsatt förtroende av GKN

Coor får fortsatt förtroende av GKN Aerospace som väljer att nyttja de två optionsåren i befintligt IFM-avtal. Avtalet har ett värde om ca 110MSEK på årsbasis.

GKN Aerospace är en ledande leverantör av flyg- och raketmotorkomponenter till den globala flygindustrin och ledare inom tillverkning av komplexa, roterande strukturer.

Coors uppdrag är att koordinera, leverera och utveckla tjänster inom arbetsplats- och fastighetsservice samt processunderhåll, förrådshantering, truckunderhåll, interna transporter och restaurang.

- Att GKN väljer att nyttja de optionsår som finns i avtalet är ett kvitto på att vårt partnerskap är till belåtenhet. Vi är mycket stolta över att få fortsätta vårt uppdrag och utveckla leveransen tillsammans med GKN, säger AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige 
annacarin.grandin@coor.com eller +46 10 559 57 70

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige
sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83