Coor förlänger avtal med Hemsö

Coor har förlängt samarbetsavtalet med Hemsö Fastighets AB för leverans av teknisk fastighetsdrift samt tillhörande tjänster i Stockholm.

Hemsö äger och förvaltar fastigheter för utbildning, äldreboende, vård och rättsväsende, och har i Stockholm ett bestånd på cirka 80 fastigheter. Coor ansvarar för driften av fastigheterna och tillser att dessa uppfyller myndighetskrav samt fungerar ändamålsenligt för verksamheterna i lokalerna. Utöver teknisk fastighetsdrift bistår Coor bland annat vid underhållsprojekt samt hyresgästanpassningar. Coor har levererat service till Hemsö sedan 2017. Det nya avtalet löper på drygt två år med start 2020-01-01.

-     Hemsö och Coor har haft ett mycket gott samarbete under många år, och vi är mycket tacksamma över att ha fått fortsatt förtroende. Hemsö är en av Coors största renodlade fastighetsleveranser, och tillsammans arbetar vi bland annat för att proaktivt och långsiktigt minska fastigheternas miljöpåverkan, säger AnnaCarin Grandin, vd för Coor i Sverige.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige 
annacarin.grandin@coor.com eller +46 10 559 57 70

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige
sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83