Coor vinner nytt avtal med Öresundsbron

Coor vinner nytt avtal om tekniskt underhåll av Öresundsbron. Avtalet har ett garanterat värde om 10 MSEK på årsbasis samt tillkommande rörliga projektvolymer. Uppdraget startar 2022-05-01 och sträcker sig initialt över sex år.

Öresundsbron sträcker sig mellan Sverige och Danmark och är en 16 km lång förbindelse (4 km tunnel, 8 km bro och 4 km konstgjord ö) mellan länderna. Uppdraget hanteras idag av Veolia Technical Management, som Coor förvärvade under 2021, och Coors leverans kommer primärt att hanteras av nuvarande organisation. Vid tillkommande projekt, som bedöms vara en stor del av uppdraget, kommer leveransen att stöttas regionalt av tekniker från närliggande kontrakt i Coors svenska och danska organisation. 

- Öresundsbron är ett uppdrag med hög teknisk komplexitet och stora krav på innovations- och utvecklingsförmåga och vi är stolta över att få förnyat förtroende. Våra skickliga tekniker har gjort ett fantastiskt jobb och skapat en positiv relation med Öresundsbron baserat på högt ömsesidigt förtroende, kommenterar Magnus Wikström, vd Coor i Sverige.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Wikström, vd Coor i Sverige
magnus.wikstrom@coor.com eller 010 559 50 95

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

 

 

 

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverk-samheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se