Framtidens arbetsplats är hybrid men kontoret fortsatt viktigt

Kontoret kommer fortfarande spela en viktig roll och framtidens arbetsliv efterfrågar flexibla hybridlösningar som uppmanar till kreativitet och samarbete som stärker företagskulturen. Det blir färre skrivbord och mer fokus på välmående. Det visar en undersökning som Coor låtit göra bland drygt 500 nordiska företag. 

Under pandemin har medarbetare på företag runt om i Norden fått uppleva fördelar med att arbeta hemma. De har bibehållit sin produktivitet, kunnat ha en relativt tät dialog med chefer och kollegor samt fått minskad restid till sin arbetsplats. Samtidigt saknar många det sociala och en hel del arbetsuppgifter fungerar bättre på kontoret, som innovation och utveckling. Arbetsmiljön upplevs också bättre på kontoret än på hemmakontoret och det är lättare att bygga en stark företagskultur när man träffas. De tillfrågade företagen i undersökningen uppger att de framöver kommer arbeta 1,5 dag hemifrån per vecka mot i genomsnitt en halv dag per vecka innan pandemin. 

Färre kontorsplatser men fler öppna och flexibla arbetsytor

De tillfrågade företagen menar att fler öppna och flexibla arbetsytor som uppmuntrar till kreativitet och samarbete samt en integration mellan det fysiska och digitala kommer att behövas i framtiden. Arbetsplatsen behöver vara anpassad för ny teknik men också bidra till inspiration och välmående genom exempelvis ”wellness-ytor” och caféer. Kontorsytan kan komma att minska något (10-20%) då färre enskilda arbetsplatser kommer behövas. 

- Undersökningen bekräftar det vi också tror på och hittills lärt oss, nämligen att det finns en plats för kontoret även efter pandemin. Men behoven har förändrats och arbetsgivaren behöver möta dessa behov för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare. För många av våra kunder är detta en av de viktigaste frågorna just nu. De allra flesta medarbetarna tycker att det fungerar väldigt bra att jobba hemifrån men för att vara kreativa tillsammans med andra samt utveckla nya lösningar och idéer så finns det många fördelar med en gemensam fysisk arbetsplats, det visar flera studier. Hybridkontoret är här för att stanna men behöver anpassas, säger Josefine Mordenfeld, Chef för Coor Advisory i Sverige.

Vi behöver kontoren. Våra anställda ser att den kreativitet som normalt uppstår i möten inte får samma utlopp i digitala möten. Vi kan inte vara lika innovativa, vilket är så viktigt. Medelstort svenskt medieföretag 

 

Fakta om undersökningen 

Över 500 nordiska företag tillfrågades under våren 2021 om hur de kommer arbeta i framtiden, samt hur de tror kontoren kommer att förändras. Svaren har analyserats av Coor Advisory, Coors rådgivande verksamhet med inriktning mot arbetsplatsstrategi, som arbetar tillsammans med flera kunder för att formera morgondagens arbetsplatser.   

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Josefine Mordenfeld, chef för Coor Advisory i Sverige 
josefine.mordenfeld@coor.com eller 010 559 65 72

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige 
sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagar-myndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se