Coor får förnyat förtroende av Västerås stad

Coor har fått förnyat förtroende att leverera lokalvård till Västerås stad. Två nya lokalvårdsavtal har tecknats som träder i kraft under första halvåret 2023 till ett sammanlagt kontraktsvärde av drygt 50 MSEK per år.

Coor har, genom det förvärvade bolaget Inspira, hanterat lokalvården till Västerås stad under de senaste 20 åren. De nya avtalen innebär att Coor får ett fortsatt förtroende att leverera lokalvård och underhållstjänster till Västerås stads skolor och förskolor i fem av Västerås stads geografiska områden. Den totala ytan för uppdragen ligger på ca. 162 000 kvm, vilket motsvarar ungefär 23 fotbollsplaner.

 

-          Det är glädjande att vi får fortsätta vår fina leverans till Västerås stad. Coor har många duktiga lokalvårdare i uppdraget som genom omsorg och kvalitet ser till att vi får förnyat förtroende. Nu fortsätter det viktiga arbetet med att leverera god service till Västerås stad, kommenterar Magnus Wikström, vd Coor i Sverige.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Magnus Wikström, vd Coor i Sverige 

magnus.wikstrom@coor.com eller 010 559 50 95

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

 

 

 

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV-GL, Ericsson, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se