Coor förvärvar Centrumstäd

Coor har idag tecknat avtal om förvärv av Centrumstäd, ett välrenommerat skånskt lokalvårdsföretag. Centrumstäd grundades 1992, bolaget har idag 150 anställda och en årlig omsättning på ca 50 MSEK. Genom förvärvet stärker Coor sin lokalvårdsorganisation i södra Sverige och skapar goda förutsättningar för fortsatt regional expansion.

Köpeskillingen (på en kassa- och skuldfri basis) uppgår till cirka 32 MSEK och motsvarar en EV/EBITA-multipel på omkring 5,2x i förhållande till nuvarande EBITA. Förvärvet finansieras helt inom ramen för Coors existerande finansiering.

 

– Det är med stor glädje jag välkomnar våra nya kollegor och kunder till Coor. Centrumstäd är ett välskött och väletablerat företag som kompletterar och stärker vår lokalvårdsverksamhet i södra Sverige, säger AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef, Coor.

 

Förvärvet förväntas slutföras i början av maj 2022.

 

För mer information, pressbilder mm, besök www.coor.com/sv eller kontakta:

 

Klas Elmberg, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 65 80

klas.elmberg@coor.com

 

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

 

 

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens mest välmående och välfungerade arbetsmiljöer. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, DSB, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, ”Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten”, PostNord, Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv