Coor satsar på Säkerhet i Stjärnklass

Coor är ett bolag med stort säkerhetstänk. Vi vill att våra medarbetare och våra kunder ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Därför lanseras nu en ny utbildning framtagen av Addici Security, som är ett helägt dotterbolag till Coor.

Addici har utfört säkerhetsrelaterade utbildningar sedan bolaget grundades på 80-talet. Samtliga instruktörer arbetar operativt i verksamheten där verktygen i våra utbildningar används praktiskt varje dag. Utbildningen är framtagen och paketerad som en grundplattform för alla de som tar HMS-arbetet (hälsa, miljö och säkerhet) på allvar. Att skydda personal, kunder samt våra kunders kunder är ledord i all vår verksamhet.

Skräddarsydd scenarioträning för alla

I utbildningen ”Säkerhet i Stjärnklass” ingår hantering av de risker som är vanligast på våra arbetsplatser och i våra liv. Det handlar om konflikthantering, grundläggande brandutbildning, första hjälpen och HLR (hjärt-lungräddning). I anslutning till detta tillkommer en praktisk scenarioträning där personalen får öva på alla ingående delar med figuranter på sin egen arbetsplats. Scenarion anpassas till just den arbetsplatsens förutsättningar och risker.

 

”Säkerhet i Stjärnklass” är framtagen och förpackad i nära samarbete med övriga verksamheter på Coor för att passa alla: ledning, staber, fastighetsdrift, lokalvård, restaurang och arbetsplatsservice för att nämna några exempel. Utbildningen genomförs både internt på Coor och för våra kunder.

 

-          När både samhället och omvärldsläget förändras snabbt, ser vi på Coor flera anledningar att riskminimera genom att tillföra den här typen av utbildning för vår personal. Vi är mycket stolta över att ha den kompetensen och erfarenheten inom Addici som möjliggör utbildning av den här typen på bred front, säger Magnus Wikström, vd Coor i Sverige.

 

-          Jag är mycket stolt över att vara en del av en koncern som tar de frågor som är högst prioriterade för Addicis personals vardag och omsätter det till samtliga tjänstekategorier. Det skapar ett starkt bolag med ett stort säkerhetstänk och i botten en fantastisk omtanke för all personal i hela Coor, säger Jesper Borrfors, stabschef, Addici Security
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Wikström, vd Coor i Sverige
magnus.wikstrom@coor.com eller 010 559 50 95

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige 
sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

 

 

 

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, DNV-GL, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se