Coor får förlängt förtroende av Vasakronan

Coor har förlängt avtalet med Vasakronan gällande IFM-leverans av fastighetsrelaterade servicetjänster i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö.

Det för förlängda avtalet har en årsomsättning på ca 30 MSEK och gäller leverans av fastighetstekniska servicetjänster i samtliga av Vasakronans fastigheter. Utöver detta avtal levererar Coor även arbetsplatsservice till Vasakronans kontor och till flera av Vasakronans hyresgäster. Hyresgästavtalet förlängdes vid årsskiftet och har ett årligt kontraktsvärde motsvarande fastighetsavtalet. De två förlängda avtalen sträcker sig över två år. Dessutom bedriver Coor konferens- och restaurangverksamhet i flera av Vasakronans lokaler.

”Coor har varit servicepartner till Vasakronan sedan 2009 och vi är stolta över det fortsatta förtroendet. Under de kommande åren kommer vi att tillsammans fortsätta utveckla leveranserna med fokus på hållbarhet och en enklare vardag till förmån för Vasakronans hyresgäster”, kommenterar Magnus Wikström, vd Coor i Sverige.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Wikström, vd, Coor i Sverige

magnus.wikstrom@coor.com eller 010 559 50 95

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

 

 

Om Coor

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom fastighetsservice, arbetsplatsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV, Ericsson, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se