Coor får förnyat förtroende av Hemsö

Coor har i konkurrens vunnit nytt avtal med Hemsö gällande leverans av drift- och underhållstjänster i region Öst. Avtalet börjar löpa i oktober och gäller över en period om fem år. Det årliga kontraktsvärdet uppgår till ca 50 MSEK.

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter och förvaltar samt utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Coors nya uppdrag åt Hemsö i region Öst innebär att Coor ska ansvara för drift och underhåll av ca 80 fastigheter i stor-Stockholm på en totalyta om 420 000 kvm. Beståndet utgörs bland annat av förskolor, skolor, vård/omsorg och forskning. Utöver teknisk fastighetsdrift bistår Coor bland annat vid underhållsprojekt samt hyresgästanpassningar.

”Vi är väldigt glada över möjligheten att fortsätta utvecklas tillsammans med Hemsö i region Öst. Vi har haft ett nära samarbete sedan 2017 och har åstadkommit fina resultat genom ett gott partnerskap. Vi ser nu fram emot att ta nästa kliv i samarbetet och siktar mot en ännu högre energieffektivitet, än mer nöjda hyresgäster samt att skapa än mer hållbara servicelösningar,” säger Magnus Wikström, vd Coor i Sverige.

 

Coor är en av Sveriges ledande leverantörer av tjänster för fastighetsägare och tillhandahåller tjänster inom förvaltning, teknisk förvaltning, drift, energi, utemiljö och projekt. Coor levererar även tjänster som täcker fastighetsägares behov av lokalvård och säkerhet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Wikström, vd, Coor i Sverige

magnus.wikstrom@coor.com eller 010 559 50 95

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

 

 

Om Coor

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom fastighetsservice, arbetsplatsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV, Ericsson, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se