Coor fortsätter grön omställning, köper in 250 elbilar

Coor har köpt 250 eldrivna servicebilar till verksamheten i Sverige för leverans under 2023. Det är ett tydligt steg i ambitionen att minska bolagets CO2-utsläpp.

För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C har Coor anslutit sig till Science Based Targets initiativ (SBTi) och antagit SBTis nettonollstandard. Det innebär bland annat att Coor ska minska sina egna utsläpp av växthusgaser med 75% till 2030 samt att Coor förbinder sig att nå nollutsläpp av växthusgaser till 2040 – vilket är tio år tidigare än vad SBTi standarden kräver av anslutna företag.

Det nya målet innebär att Coors egen verksamhet ska generera nollutsläpp av växthusgaser 2040 samtidigt som koldioxidutsläppen från hela värdekedjan ska ha minskat med 90% jämfört med 2018.

”Coor har målsättningen att vara ett på riktigt hållbart företag och utväxlingen av fordonsflottan till eldrivna servicebilar kommer att ha signifikant effekt på vårt klimatavtryck. Jag är mycket nöjd över beslutet att beställa in dessa bilar, det är en investering som kommer att ta oss ett stort steg vidare i våra hållbarhetsambitioner”, kommenterar Magnus Wikström, vd Coor i Sverige.

Redan idag har Coor 150 elbilar och med dessa nya bilar kommer Coor att ha nära 50% elbilar i sin fordonsflotta vid utgången av 2023, och förflyttningen går snabbt vidare mot en helt elektrifierad fordonsflotta.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Wikström, vd, Coor i Sverige

magnus.wikstrom@coor.com eller 010 559 50 95

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

 

 

Om Coor

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom fastighetsservice, arbetsplatsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV, Ericsson, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se