Coor i förlängt avtal gällande patientmåltiderna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Coor har fått förlängt förtroende av Karolinska Universitetssjukhuset i Solna gällande patientmåltiderna på sjukhuset. Det nya avtalet träder i kraft i slutet av 2024 och sträcker sig över två år.

Sedan 2017 har Coor ansvarat för patientmåltiderna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Uppdraget innebär att Coor tillagar och levererar måltider samt försörjer alla avdelningar med dagligvaror så som bröd, mjölk, frukt, cornflakes, smör med mera. I uppdraget ingår även måltidsvärdar på 26 avdelningar och kostkompetens på plats. Avtalet har ett årligt värde på ca 75 MSEK.

”Vi är stolta över det fortsatta förtroendet vi får av Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Det här är ett viktigt åtagande för Coor och vi får nu möjlighet att fortsätta utveckla patientmåltiderna och måltidsupplevelsen. Målsättningen är att bidra till en angenämare sjukhusvistelse för patienter och anhöriga,” säger Magnus Wikström, vd Coor i Sverige.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Wikström, vd, Coor i Sverige

magnus.wikstrom@coor.com eller 010 559 50 95

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

 

 

Om Coor

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom fastighetsservice, arbetsplatsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV, Ericsson, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se