Coor i nya fastighetsserviceavtal med Region Stockholm genom Locum AB

Coor tecknar nya avtal med Locum gällande leverans av fastighetsservice till ett flertal sjukhus i södra Stockholm samt Södertälje. De nya avtalen träder i kraft 1 juni 2024 och löper under en maximal kontraktstid om åtta år, inklusive förlängningsoption.

Coor kommer att leverera tjänster som tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll inom fastighetsteknik, vilket inkluderar medicinska gaser, reservkraft, hissar samt närliggande tjänster inom fastighetsförvaltning. Uppdraget omfattar ett fastighetsdriftansvar för bland annat Södertälje, Rosenlunds, Maria, Nacka, Dalens och Handens sjukhus. Totalt omfattar avtalen en byggnadsyta på ca 315 000 kvm sjukhus.

         Dessa upphandlingar hade stort fokus på kvalitet och det känns därför extra bra att Locum väljer Coor som leverantör. Vi har sedan tidigare ansvar för fastighetsleveransen på S:t Görans sjukhusområde samt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och med de nya sjukhusen växer vi både i storlek och kompetens gällande fastighetsdrift av samhällskritiska objekt, säger Magnus Wikström, vd Coor i Sverige.

 

         Vi har ett givande och tätt samarbete med Locum på S:t Görans sjukhus och ser fram emot att nu utöka samarbetet till flera sjukhus. Vi har tagit fram ett koncept för lyckad fastighetsdrift till S:t Görans sjukhus som nu kommer fler sjukhus till gagn. Dessutom kommer vi att lära av varandra för att kontinuerligt förbättra våra metoder och öka kundnöjdheten, kommenterar Simon Turtle, kontraktschef Coor.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Wikström, vd Coor i Sverige 

magnus.wikstrom@coor.com eller 010-559 50 95

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010-559 59 83

 

Om Coor
Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom fastighetsservice, arbetsplatsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst. 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Alleima, SAS, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars. 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se