Coor i samverkansprojekt för hållbara interiörer

Trots att fastigheter idag har hårda krav på sig att vara miljövänliga, finns det få krav för inredningsprojekt. Därför är Coor med i samverkansprojektet Hållbar interiör. Projektet syftar till att sprida kunskap och främja till inredning med återbrukad interiör och synliggöra miljönyttan av det.

Coor strävar efter att vara en ansvarsfull konsument och samtidigt ta en aktiv roll i att hjälpa kunder realisera sina hållbarhetsmål. Projektet Hållbar interiör har som mål att minska miljöpåverkan från inredning genom att skapa en miljöcertifiering för inredningsprojekt och erbjuda ett verktyg för att arbeta hållbart med interiöra projekt. Projektet är ett Vinnova-finansierat samverkansprojekt med 30 projektparter. Coor har under våren gått med som projektpart i det tredje och sista steget då verktyget ska testas och certifieringen lanseras.

”Utöver att processen lär oss mer om återbruk av inredning ger projektet oss möjlighet att påverka utveckling av analysverktyget och certifiering. Detta kommer vara värdefullt i framtida kunddialoger, både för arbetsplatsservice och för våra arbetsplatsstrateger. Vi visar marknaden att vi är med och driver utveckling och innovation inom hållbarhet. Dessutom är vi det enda deltagande facility management-företaget,” säger Kristina Olsson, hållbarhetschef Coor i Sverige.

Som projektpart har Coor en plats i styrgruppen och bidrar med att ta fram frågeställningar och kriterier för hur hållbarhetsbegreppet faktiskt bör tillämpas, samt att testa det verktyg som tas fram för att genomföra certifiering.

Läs mer om projektet på www.hallbarinterior.se

Coor är en av Sveriges ledande leverantörer av tjänster för fastighetsägare och tillhandahåller tjänster inom förvaltning, teknisk förvaltning, drift, energi, utemiljö och projekt. Coor levererar även tjänster som täcker fastighetsägares behov av lokalvård och säkerhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Olsson, hållbarhetschef, Coor i Sverige

kristina.olsson@coor.com eller 070 201 89 13

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

 

 

Om Coor

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom fastighetsservice, arbetsplatsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV, Ericsson, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Alleima, SAS, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se