Coor i Sverige stärker och samlar säkerhetserbjudande inom Addici Security & Technology

Addici Security byter namn till Addici Security & Technology. Samtidigt får organisationen ny vd och stärks med ny säkerhetschef samt 100 specialister från Coor med fokus på digitalisering och proaktiv rådgivning.

Addici Security är ett helägt dotterbolag till Coor i Sverige. Bolaget levererar med sina 700 anställda väktare och kameralösningar till kunder med höga krav på kvalitet, service och trygghet. Inom Coor levererar affärsområdet Säkerhet med ca 100 specialister tekniska säkerhetstjänster till Coors större IFM-kunder. Nu slår bolaget ihop de två verksamheterna till en och stärker därmed sitt säkerhetserbjudande för att kunna möta förändrade kundkrav till följd av det eskalerade säkerhetsläget i Sverige.

För att utveckla Addici Security & Technology tillsätts Andreas Glansborg, tidigare affärsområdesansvarig för Coor Säkerhet, som ny vd. Samtidigt nyrekryteras Jenny Hedström, med lång erfarenhet från olika ledande befattningar inom säkerhet, ledarskap och verksamhetsutveckling, in till organisationen som säkerhetschef.

 

         För oss innebär det här att vi kan erbjuda marknaden en ännu bredare portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Genom långsiktighet, transparens och intelligens kan vi tillsammans skapa kostnadseffektiva lösningar som balanserar risk, skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder. Säkerhet som det borde vara helt enkelt, kommenterar Andreas Glansborg. Addici Security & Technology kommer att driva skiftet mot framtidens säkerhet.

 

         Genom den här satsningen stärker Coor sitt säkerhetserbjudande. Att samla resurser och kompetens ger oss en viktig plattform för att driva utveckling och gör att vi blir en av de tongivande aktörerna inom branschen, säger Magnus Wikström, vd Coor i Sverige.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Glansborg, vd, Addici Security & Technology

andreas.glansborg@coor.com eller 076-764 83 64

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010-559 59 83