Mental hälsa och välmående i fokus för framtidens arbetsplats

Mental hälsa och välmående är de områden som nordiska bolag anser är viktigast att fokusera på under de kommande åren. Det visar årets undersökning ”Join the Workplace Revolution” som servicebolaget Coor låtit göra bland 1 000 beslutsfattare och medarbetare i Norden.

Pandemi, isolering, krig i världen och ett hårdnande ekonomiskt klimat har de senaste åren inneburit stora påfrestningar för människor runt om i Norden. Detta märks även på arbetsplatsen där det mentala välmåendet har seglat upp som arbetsgivarnas viktigaste fokusområden, visar Coors senaste undersökning. Det kan handla om tysta utrymmen för återhämtning och fokusarbete, minskade ljudnivåer och hälsosamma måltidsalternativ samt en företagskultur som uppmuntrar till regelbundna pauser.

− Det räcker inte att säga att det mentala välmåendet är viktigt. Här har arbetsgivarna en avgörande roll genom att föregå med gott exempel och skapa en kultur som genomsyras av psykologisk trygghet, säger AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef på Coor.

 

Tydliga riktlinjer för hybridarbete

Hybridarbete är här för att stanna, men experimentfasen för de nordiska bolagen är över. Upp till 20 procent av arbetsgivarna kräver idag att medarbetarna ska arbeta heltid från kontoret medan 40 procent har bestämt ett visst antal dagar som man ska befinna sig där. Samtidigt visar Coors rapport att 40 procent av medarbetarna överväger att byta arbetsgivare om de inte får flexibilitet och möjlighet att själva välja varifrån de vill utföra sitt arbete.


Möjlighet att arbeta ostört 

Efter pandemin har trenden gått mot att dra ned på antalet skrivbord till förmån för öppna ytor där medarbetarna kan mötas och samarbeta. Årets rapport visar att många medarbetare upplever att detta gått för långt. En fjärdedel av dem listade en minskning av ljudnivån som den förändring som har störst sannolikhet att locka tillbaka dem till kontoret. Nästan lika många uppgav att de mest av allt önskade bättre tillgång till utrymmen där de kan jobba ostört.

Service avgörande för upplevelsen 

 7 av 10 bolag uppger att de har svårigheter att locka medarbetarna till kontoret. Där kan serviceupplevelsen göra skillnad. Det handlar om att skapa en helhetsupplevelse där service och olika efterfrågade tjänster bidrar till en helhetsupplevelse.


− I årets undersökning uppger medarbetarna att mat och dryck är de tjänster som kan locka dem tillbaka till kontoret. Möjligheten till en vällagad måltid i kontrast mot hemmakontorets ofta torftiga luncher, eller riktigt gott kaffe tillrett av en barista är sådant som förhöjer arbetsdagen, säger AnnaCarin Grandin.
 

Kontoret en ödesfråga
Vikten av kontorets utformning är tydlig i årets rapport. En av tre medarbetare uppger att de överväger att byta jobb om inte kontoret förbättras.


− Det visar tydligt att kontoret är en ödesfråga för de nordiska bolagen och därför är det väldigt positivt att hela 77 procent av arbetsgivarna uppger att de kommer att fokusera på kontorets utveckling under de kommande åren, säger AnnaCarin Grandin.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Talesperson Coor:  Talesperson undersökningen: 
Magdalena Öhrn,   Anton Erholm,
Kommunikationsdirektör  Tf Ansvarig Coor Advisory
010-559 55 19   070-564 34 88

magdalena.ohrn@coor.com   anton.erholm@coor.com

 

 

Fakta om undersökningen:

Undersökningen utfördes av United Minds under januari 2023. Över 1 000 beslutsfattare och medarbetare i större bolag i Sverige, Norge, Finland och Danmark tillfrågades om sin syn på dagens och framtidens arbetsplatser.

 

Ta del av insikter från rapporten och andra företags förändringsresor mot framtidens arbetsplats på: www.coor.se/framtidensarbetsplats

 

  

Det här är Coor:

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighets­service och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV, DSB, danska Byggnadsstyrelsen, Ericsson, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Postnord, Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se