AI ritar om kartan för beslutsfattare inom fastighetsförvaltning och facility management

Nordiska företag använder alltmer teknologi så som AI och appar för att skapa mervärde inom fastighetsförvaltning och facility management (FM). Coor presenterar här resultatet från årets "Join the Workplace Revolution – trendande tekniker inom fastighetsförvaltning och facility management", en undersökning om teknologi bland 400 fastighets- och FM-beslutsfattare i Norden.

AI förändrar FM-teamets dataanalys

Innovativ teknik med AI, sensorer, drönare och VR/AR kommer snart att bli vardag för alla som arbetar inom FM. Enligt vår undersökning överväger mer än 50% av de tillfrågade företagen att använda nya tekniker under de kommande tre åren. AI:s förmåga att hantera stora datamängder och göra förutsägelser om framtida beteenden eller konsekvenser kommer att tillåta FM-team att fokusera mer på beslutsfattande och mindre på manuell dataanalys.

– Det här visar att branschen har en ökad medvetenhet om fördelarna med att investera i ny teknik. Genom att använda ekosystem med olika teknik och verktyg för att samla in data gör organisationer det möjligt för sina FM-team att anta ett mer datadrivet, och i vissa fall till och med prediktivt, sätt att arbeta”, säger Jens Ebbe Rasmussen, Senior Vice President Business Development and Sales, Coor.

 

App-teknik på företagens förändringsagenda

Nordiska företag förväntar sig att anställda återvänder till kontoret i större utsträckning än tidigare år, vilket återspeglar en väntad svängning tillbaka till att arbeta på kontoret. Trygghet och säkerhet toppar listan över de områden som företag behöver ta itu med tillsammans med ökat fokus på teknik som stöder samarbete. Följaktligen strävar företag efter att förbättra medarbetarupplevelsen med hjälp av ny teknik så som appar och andra mötesverktyg. Dessa områden, som har utforskats mycket sedan pandemin, förblir högsta prioritet för framtidsanpassning enligt vår undersökning.

– Teknik som effektiviserar arbetsplatsupplevelsen, så som appar, kan ta bort hinder, främja samarbete, ge datainsikter och säkerställa medarbetarnas säkerhet, säger AnnaCarin Grandin, VD och koncernchef på Coor. Nordiska företag måste våga investera i ny teknik.

Ökat fokus på trygghet och säkerhet

Undersökningen visar också att trygghet, säkerhet och passerkontroll toppar listan på aktuella prioriterade områden för beslutsfattare inom fastighetsförvaltning och facility management. Arbetsgivare spelar en viktig roll för att säkerställa att anställda känner sig trygga och säkra samtidigt som de får en sömlös arbetsplatsupplevelse, oavsett var arbetsdagen äger rum.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Stjernborg, Head of Coor Advisory
oscar.stjernborg@coor.com  eller 076 761 23 53 

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

 

 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av United Minds under mars 2024. Över 400 beslutsfattare inom fastighetsförvaltning och FM inom större företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland tillfrågades om deras perspektiv på hur ny teknologi driver och påverkar medarbetarupplevelse, beslutsfattande och fastighetsunderhåll.

Ta del av insikter från rapporten och olika företags förändringsresor mot framtidens arbetsplats på: www.coor.se/framtidensarbetsplats

Om Coor
Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom fastighetsservice, arbetsplatsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst. 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Alleima, SAS, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars. 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se