Carbon Insight – Coor lanserar nytt verktyg för kartläggning av klimatpåverkan

Coors Carbon Insight-rapport ger kunder insikt i hur utsläppen fördelar sig över FM-leveransen. Rapporten gör det därmed möjligt att identifiera förbättringar som kan minska klimatpåverkan.

Som ett av de första nordiska företagen erbjuder Coor en analystjänst för klimatpåverkan. Det är en typ av tjänst som blir allt viktigare i takt med att lagstiftningen skärps och allt fler företag ansluter sig till Science Based Targets initiativet (SBTi). Carbon Insight-rapporten ger grunden för en heltäckande redovisning. Coor erbjuder inte bara en rapport över de totala utsläppen, utan också en djupdykning i hur de är fördelade på Coors olika tjänster ner på underkategori-nivå. Förutom att visa var utsläppen kommer ifrån visar Carbon Insight även hur de har beräknats utifrån GHG-protokollet.

Värdefulla insikter om Scope 3-utsläpp

När rapporteringskraven för koldioxidutsläpp i värdekedjan ökar, drivet av krav från både kunder och investerare, är det avgörande att synliggöra data. Samtidigt är det utmanande att få tillförlitlig CO2e-data.

”Kunden får en rapport som innehåller klimatdata, inklusive en uppdelning av utsläppen för varje tjänst i vår leverans. Rapporten är till hjälp för kunderna när de gör bedömningar av den egna klimatpåverkan och gör också att vi kan identifiera gemensamma fokusområden som vi tillsammans kan arbeta med. Denna typ av insikt är nödvändig för att vi ska kunna driva den förändring som krävs för att nå målet på 1,5°C. För att minska utsläppen måste vi börja med att mäta dem”, säger Kristina Olsson, hållbarhetschef Coor i Sverige.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Olsson, hållbarhetschef, Coor i Sverige 

kristina.olsson@coor.com eller 070-2018913

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010-559 59 83

Om Coor
Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom fastighetsservice, arbetsplatsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst. 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Alleima, SAS, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars. 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se