Coor toppar SHE Index som Sveriges mest jämställda företag

SHE Index är ett verktyg för att kartlägga och hjälpa företag i sitt jämställdhetsarbete. Coor tar förstaplatsen i årets svenska mätning, vilket innebär att Coor ligger på en topplacering för fjärde året i rad.

SHE Index bygger på ett frivilligt deltagande och baseras på frågor inom sex olika kategorier. I årets SHE Index deltog 101 företag över hela Skandinavien. Utifrån de svar som lämnas beräknas ett individuellt index för de deltagande företagen. I indexet utvärderas även företagens aktiva arbete med mångfald och inkludering.

I mätningen för 2023 landar Coor på 93,7 av totalt 100 möjliga poäng. Det betyder att Coor hamnar på förstaplatsen i Sverige.

”Arbetet med jämställdhet och inkludering är viktigt för oss på Coor och att vi kommer på första plats i årets SHE Index är fantastiskt roligt. Vi är stolta över det arbete vi gör för att Coor ska vara en bra arbetsplats för alla och det här sporrar oss att fortsätta och bli ännu bättre. Vi är ett företag med 9.000 anställda och att främja jämställdhet och mångfald inom vår organisation är en strategiskt viktig prioritering”, säger, Sofia Nilsson, HR-direktör Coor i Sverige.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sofia Nilsson, HR-direktör, Coor i Sverige

sofia.nilsson2@coor.com

 

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

 

Om Coor
Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom fastighetsservice, arbetsplatsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst. 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Saab, Alleima, SAS, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars. 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Mer om SHE Index: https://sheindex.com/se