Språk / Site

Språk

Våra siter

  • För investerare
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Fördelar med Coor som servicepartner

Vi listar 7 goda skäl att välja Coor som servicepartner. Läs mer om våra fördelar och kontakta oss redan idag för skräddarsydda servicelösningar.

Varför välja Coor

Sju goda skäl att välja Coor

 

1. Mer tid för er kärnverksamhet

Genom att överlåta det operativa ansvaret för din stödverksamhet till en specialist frigörs tid och resurser som ni istället kan lägga på att utveckla er kärnverksamhet och stärka er konkurrenskraft.

2. Bevisade kostnadsbesparingar på upp till 30 procent

Genom åren har vi dokumenterat stora kostnadsbesparingar för våra kunder. Genom vår erfarenhet och väl beprövade beräkningsmodeller vågar vi lämna garanterade kostnadsbesparingar på upp till 30 procent.

3. Ökad flexibilitet

Olika marknadsklimat skapar olika utmaningar. Coors flexibla avtalslösningar gör att servicenivån och serviceomfattningen enkelt kan skalas upp eller ner utifrån omvärldens förändringar och ditt företags utveckling och behov – nu och i framtiden.

4. Tillgång till specialistkunskaper och metodik

Coors erbjuder ditt företag tillgång till erfarenhet och spetskompetens inom många viktiga tjänsteområden. Vi har också kvalitetssäkra och effektiva arbetsprocesser och arbetsmetoder, som stöds av moderna IT-baserade system - helt skräddarsydda för serviceleveransen.

5. Proaktivt förbättringsarbete och strukturerat innovationsarbete

Coor har en stark förbättringskultur och adderar värde till ditt företag genom att proaktivt föreslå förbättringar och förändringar som utvecklar serviceleveransen. Vi har också en strukturerad innovationsprocess, som innebär att våra tjänster ständigt uppdateras och förnyas. Detta hjälper oss att skapa servicelösningar i framkant.
Mer information om våra smarta och digitalt baserade lösningar hittar du här

6. Enkelhet och överblick

Coors organisation och leverans anpassas till varje kund, och det finns en dedikerad kontraktschef för varje kund som ytterst ansvarar för hela leveransen. Coor tar ett stort helhetsansvar för taktiska och operativa frågor samt följer löpande upp leveransen på ett strukturerat sätt. Genom vår digitala leveransuppföljningportal, Coor Performance Portal, kan du enkelt och överskådligt följa upp relevanta nyckeltal i realtid.

7. Mer engagerad servicepersonal

Coor erbjuder alla sina medarbetare relevant utbildning och individuella utvecklingsmöjligheter för att garantera en stark servicekultur. Detta ger ditt företag mer engagerad servicepersonal.

Kundanpassning

Coor sätter kunden i centrum och anpassar leveransen till varje kund. Coor är också leverantörsoberoende och därmed flexibla vid val av samarbetspartners. Utgångspunkten i varje samarbete är ett tydligt och flexibelt avtal, som tillåter förändringar över tiden.

För varje kund definieras unika och relevanta nyckeltal (Key Performance Indicators; KPI), som löpande följs upp och redovisas på ett strukturerat sätt. Exempel på vanliga KPI:er är mediaförbrukning, nyttjandegrad (yta), inställelsetider, felfrihet, kaffeförbrukning, antal förbättringsförslag och kundnöjdhet.