Språk / Site

Språk

Våra siter

  • För investerare
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Digitala servicelösningar

Den snabba teknikutvecklingen innebär stora möjligheter. Vår ambition är att aktivt medverka till att driva utvecklingen inom FM-branschen genom innovativa, teknikdrivna lösningar.

Utifrån den serviceverksamhet vi bedriver vill vi förbättra och förenkla de servicetjänster som levereras, men också kombinera ny teknik med den befintliga serviceverksamheten som en plattform för nya tjänster som gynnar våra kunder. Här visar vi vad vi menar med hjälpa av några korta filmer om några av våra senaste digitala initiativ, som gör oss till en ledande serviceleverantör.

Digitalt drivna innovativa servicelösningar

I denna film förklarar vi hur vi använder ny teknologi som plattform för att förbättra våra tjänster och vår verksamhet (filmen är producerad av Telia och är på engelska).

I filmen nedan förklarar vi hur olika saker på ett kontor eller i en fastighet kan kopplas ihop och kommunicera med varandra genom ett sömlöst system - "Internet of Things".

I filmen nedan visar vi marknadens modernaste digitala rapporteringsportal - Coor Performance Portal (filmen är på engelska).

I filmen nedan förklarar vi hur ärendehantering och felanmälan kan göras enkelt och smart - helt digitalt.