Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Digitala servicelösningar

Den snabba teknikutvecklingen innebär stora möjligheter. Vår ambition är att aktivt medverka till att driva utvecklingen inom FM-branschen genom innovativa, teknikdrivna lösningar.

Utifrån den serviceverksamhet vi bedriver vill vi förbättra och förenkla de servicetjänster som levereras, men också kombinera ny teknik med den befintliga serviceverksamheten som en plattform för nya tjänster som gynnar våra kunder. Här visar vi vad vi menar med hjälpa av några korta filmer om några av våra senaste digitala initiativ, som gör oss till en ledande serviceleverantör.

Digitalt drivna innovativa servicelösningar

I denna film förklarar vi hur vi använder ny teknologi som plattform för att förbättra våra tjänster och vår verksamhet (filmen är producerad av Telia och är på engelska).