Smarta kontors­lösningar
och smidiga service­tjänster

Att skapa attraktiva, hållbara och välmående arbetsplatser som är optimerade för framtidens behov är mer aktuellt än någonsin. För att lyckas behöver vi se helheten och kombinera modern design med framtidens smarta kontorslösningar, servicetjänster och riktigt vass teknik.

Helhetsgrepp om framtidens arbetsplats

Många företag är osäkra kring strategiska vägval för deras resa mot framtidens arbetsplatser och kontor. Vi står inför ett skifte där arbetsgivarna behöver komma närmare sina medarbetare och bättre förstå vad de faktiskt behöver och värderar. Arbetsplatsen behöver erbjuda upplevelser och smarta kontorslösningar som gör medarbetarna produktiva och effektiva. Servicen ska också skapa trivsel hos de anställda och göra deras liv både enklare och mer hälsosamt.

Coor tar helhetsgreppet kring framtidens hybrida arbetsplatser och erbjuder allt från strategier till smarta tjänster och framtidens service.

Strategisk rådgivning och arbetsplatsutveckling

Coor erbjuder strategisk rådgivning och smarta kontorslösningar för att skapa attraktiva, hållbara och effektiva arbetsplatser. Vi har framgångsrikt hjälpt ett stort antal kunder, både inom offentlig och privat sektor, med att utveckla, förbättra och optimera just deras kontor. Våra experter formar framtidens arbetsplatser redan idag.

Arbetsplatsstrategerna har lång och bred erfarenhet. De stöttar med allt från arbetsplatsstrategier och förändringsledning till olika typer av smarta kontorslösningar och servicetjänster. Helt nya serviceroller gör det nya arbetslivet enklare, mer välmående, innovativt och hållbart. Coor hjälper även till med inspiration, förstudier, analyser, ytoptimering, dimensionering, förändringsledning, projektledning, förvaltning och styrning. Allt som framtidssäkrar era kontor och arbetsplatser!

Läs mer här ➝Inspiration

Läs våra kundcase

Smarta kontorslösningar

Alla människor är olika och har olika arbetsuppgifter, behov och förväntningar; detta leder till en mängd olika krav på kontorslösningarna. Behöver ni samordna servicetjänsterna och säkerställa att ni har den bästa lösningen för just era medarbetare? Eller är ert bolag i behov av mer praktiska kontorslösningar såsom att bygga om, flytta, strukturera om och effektivisera arbetsytan eller behöver ni hjälp med att planera utformningen av ett helt nytt kontor?

Många kontorsanställda kan numera arbeta lika effektivt på hemmakontoren, och då blir det allt viktigare med smarta kontorslösningar och trevliga arbetsplatsmiljöer där medarbetare verkligen vill vara för att utbyta idéer, bygga företagskultur och tillsammans generera ett adderat värde för arbetsgivaren. Att säkerställa bästa möjliga kontorslösning är en investering som betalar sig i form av både produktivitet och lojalitet.

En smart kontorslösning är också en långsiktig hållbar lösning. Det bidrar till en bättre miljö genom att utnyttja resurser som kontorsyta, värme, luft, etc. på ett mer optimalt sätt. Det bidrar även till en bättre arbetsmiljö och därmed ökat välmående hos de anställda genom t.ex. reducerade ljudnivåer, ergonomiskt utformade arbetsplatser och bättre luftkvalitet.

Arbetsplats med en inspirerande arbetsmiljö på Coor.se | Coor

Exempel på

Smarta kontorslösningar

Coor SmartDelivery – hybrid posthantering
En traditionell postlösning är inte längre optimal för framtidens kontor. Vi har en spårbar logistiklösning för post, paket och gods med flexibel och trygg leverans - till hemmakontor, till landstället eller kontoret? Allt är möjligt.

Coor SmartClimate – för trygghet och effektivitet
Hygien och hälsa står högt upp på agendan idag. Ett bättre inomhusklimat ger både tryggare medarbetare och mer välmående arbetsplatser och därmed ökad produktivitet. Vi erbjuder bland annat luftrenare, virushämmare och smarta sensorer som till exempel mäter koldioxid och temperatur.

Coor SmartSpaces – optimerar det flexibla kontoret
Med hjälp av sensorer och digitala mätare får du realtidsinformation om beläggningsgrad och kan optimera och utveckla nyttjandet av ytor med hjälp av databaserade beslut.

Coor My Workplace – mobilapp som förenklar vardagen
Med all arbetsplatsinformation i en smart app i telefonen underlättar vi både vardag och arbetsliv. Här går det att exempelvis att beställa mat, se lediga kontorsplatser och boka konferensrum.

Coor SmartAmbience – stämningsfull musik
Musik i bakgrunden ger en bra atmosfär och påverkar intrycket av er arbetsplats. Med rätt musik för olika miljöer skapas fokus, trivsel och trygghet.

Coor SmartEnergy – energieffektiviserar det moderna kontoret
SmartEnergy är en effektiv tjänst som samlar in, analyserar och optimerar kontorets energianvändning. Systemet ger detaljerad, datadriven övervakning av den totala energisituationen i realtid.

Coor SmartLighting – rätt ljus ökar välbefinnandet
Rätt belysning har en direkt positiv inverkan på den mentala och fysiska hälsan. Genom att simulera dagsljus kan SmartLighting ge bättre nattsömn, ökat välmående, produktivitet och kreativitet hos medarbetarna.

Exempel på

Moderna serviceroller

Community & Wellbeing Manager
Sociala aktiviteter på kontoret blir allt viktigare när vi inte ses lika ofta. Servicerollen stärker företags- och kontorskulturen genom att ordna aktiviteter och event som bygger gemenskap och ökar sammanhållningen.


Concierge Manager
För framtidens kontor är det viktig att förenkla medarbetarnas vardag. De kan få hjälp med serviceärenden som till exempel kemtvätt, hemstädning, cykelmek och bilvård... allt som underlättar arbetslivet.


Barista
En utbildad barista bereder ett lyxigt nygjort kaffe med olika bryggmetoder direkt på ert kontor på tider ni önskar. Smaken, doften och känslan av lyx ökar välbefinnandet, glädjen och trivseln för er persona - vardagslyx helt enkelt!


Hygien- och trivselvärd
Trygghet på arbetsplatsen är idag starkt kopplat till städning och lokalvård. Coors hygienvärdar ökar trygghet och trivsel genom sin synlighet och fokus på osynlig smuts. Trivselvärden kan också utföra många andra serviceuppgifter på kontoret vilket skapar ytterligare trivsel, ordning och reda.


Hållbarhetsvärd
Rollen säkerställer att kontoret alltid är så hållbart som möjligt. I ansvaret ingår exempelvis inspirerande skyltar och moduler för avfallshantering, interna utbildningar, hållbarhetsevents, att visualisera KPI:er och hjälper er att välja material till arbetsplatsen som lätt kan renoveras, återanvändas eller återvinnas.
Kontakta Coor Advisory

Vill ni ha stöd i skapandet framtidens arbetsplats?

Coor finns på tusentals arbetsplatser runt om i Norden. Det gör oss till experter på dagens och morgondagens arbetsliv. Vi stöttar din verksamhet i skapandet av ett smart, tryggt och hållbart arbetsliv.

Ta kontakt med oss redan idag.

Josefine
Mordenfeld

Coor Advisory

Vill du jobba hos Coor?

Är det dags för ett nytt jobb med en trygg anställning? Se våra lediga tjänster och sök jobb på framtidens arbetsplats.

Sök jobb

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.