tjänster, Coor

Marknadens mest kompletta erbjudande inom Facility Management

Coor är en av Nordens ledande leverantör av FM (facility management) med marknadens bredaste tjänsteutbud. Vi har ledande specialistkompetens inom över hundra servicetjänster, som vi ständigt utvecklar, förbättrar och anpassar till dina behov.

Kundanpassade FM-lösningar

Gemensamt för våra tjänster inom facility management är att de utförs i och omkring våra kunders lokaler och fastigheter (on site). Våra gemensamma processer säkerställer att vi arbetar på ett strukturerat och kontrollerat sätt, vilket ger våra kunder säkra, effektiva och hållbara lösningar som ökar deras produktivitet och attraktivitet.

Coor samarbetar idag med bolag inom privat och offentlig sektor i hela Norden. Vi kombinerar kompetens inom olika tjänsteområden med förmågan att effektivt styra och leda ett flertal servicetjänster på ett strukturerat sätt. Det är något vi har väl dokumenterad erfarenhet av – inget annat bolag i Norden har så många integrerade facility management-uppdrag till kunder med komplexa behov som vi.

Smarta, hållbara lösningar i utvecklingens framkant

Det som skiljer Coor från andra bolag inom vår bransch är vår drivkraft att ständigt förbättra vår verksamhet och FM-leverans. Vi har en stark förbättringskultur och en strukturerad innovationsprocess. 

Vi tar ett stort ansvar för tjänsterna vi levererar och hur de påverkar samhället och miljön. I syfte att minska miljöbelastningen har vi utvecklat ett eget miljögranskningsverktyg, Coor Green Services, som hjälper oss att föra en kvalificerad kunddialog om framtida förbättringar inom miljöområdet.  Läs mer om våra gröna servicelösningar.

Vi försöker också dra nytta av de möjligheter som finns idag med ny teknik. Våra mest populära lösningar baserade på ny teknologi har vi samlat i en serie "Smart Solutions".

Ett heltäckande facility management-utbud

Vi kan erbjuda alla de tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera bra och effektivt. Våra facility management-tjänster indelas större tjänstegrupper som du hittar till vänster på denna sida.

Daniel Stigberg

Daniel Stigberg

Affärsutvecklingschef

+46 (0)10-559 59 74

daniel.stigberg@coor.com

Kontakta oss idag

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR