tjänster, Coor

Marknadens mest kompletta erbjudande inom Facility Management

Coor är en av Nordens ledande leverantör av FM (facility management) med marknadens bredaste tjänsteutbud. Vi har ledande specialistkompetens inom över hundra servicetjänster, som vi ständigt utvecklar, förbättrar och anpassar till dina behov.

Kundanpassade FM-lösningar

Gemensamt för våra tjänster inom facility management är att de utförs i och omkring våra kunders lokaler och fastigheter (on site). Våra gemensamma processer säkerställer att vi arbetar på ett strukturerat och kontrollerat sätt, vilket ger våra kunder säkra, effektiva och hållbara lösningar som ökar deras produktivitet och attraktivitet.

Coor samarbetar idag med bolag inom privat och offentlig sektor i hela Norden. Vi kombinerar kompetens inom olika tjänsteområden med förmågan att effektivt styra och leda ett flertal servicetjänster på ett strukturerat sätt. Det är något vi har väl dokumenterad erfarenhet av – inget annat bolag i Norden har så många integrerade facility management-uppdrag till kunder med komplexa behov som vi.

Smarta, hållbara lösningar i utvecklingens framkant

Det som skiljer Coor från andra bolag inom vår bransch är vår drivkraft att ständigt förbättra vår verksamhet och FM-leverans. Vi har en stark förbättringskultur och en strukturerad innovationsprocess. 

Vi tar ett stort ansvar för tjänsterna vi levererar och hur de påverkar samhället och miljön. I syfte att minska miljöbelastningen har vi utvecklat ett eget miljögranskningsverktyg, Coor Green Services, som hjälper oss att föra en kvalificerad kunddialog om framtida förbättringar inom miljöområdet.  Läs mer om våra gröna servicelösningar.

Vi försöker också dra nytta av de möjligheter som finns idag med ny teknik. Våra mest populära lösningar baserade på ny teknologi har vi samlat i en serie "Smart Solutions".

Ett heltäckande facility management-utbud

Vi kan erbjuda alla de tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera bra och effektivt. Våra facility management-tjänster indelas större tjänstegrupper som du hittar till vänster på denna sida.