Kompletta erbjudanden inom Facility Management/Facility Services

Coor är en av Nordens ledande leverantör av Facility Management, även kallat Facility Services med marknadens bredaste tjänsteutbud. Vi har ledande specialistkompetens inom över hundra servicetjänster, som ständigt utvecklas, förbättras och anpassas till våra kunders behov.

Facility Services i Sverige

Facility services är mer än bara lokalvård. Facility services inkluderar allt som har att göra med fastighetsskötsel, säkerhet, energioptimering, lokalvård, säkerhet, receptionstjänster, posthantering med mera.

Gemensamt för våra tjänster är att de utförs i och omkring våra kunders lokaler och fastigheter (on site). Coors gemensamma processer säkerställer ett strukturerat och kontrollerat arbete, vilket ger våra kunder säkra, effektiva och hållbara lösningar som ökar deras produktivitet och attraktivitet.

Coor erbjuder

  • Helhetslösningar för Facility Management (Facility Services)
  • Ett nära samarbete där vi tillsammans arbetar för att skapa optimala lösningar för era behov och förutsättningar
  •  Kundfokus - våra kunder är vår största tillgång
  • En hög anpassningsgrad
  • Kostnadseffektiva tjänster där vår storlek gör att vi kan pressa priser utan att kompromissa med kvalitet eller personalvillkor
  • Facility Services i Stockholm eller i Sverige men också utanför Sveriges gränser, vi arbetar över hela Norden.

Facility Services i Stockholm, Sverige och Norden

Coor samarbetar idag med bolag inom privat och offentlig sektor i hela Norden. Vi kombinerar kompetens inom olika tjänsteområden med förmågan att effektivt styra och leda ett flertal servicetjänster på ett strukturerat sätt. Det är något vi har väl dokumenterad erfarenhet av – inget annat bolag inom Facility Service i Sverige eller Norden har så många integrerade facility management/service-uppdrag till kunder med komplexa behov som Coor. De flesta av våra facility services utförs i Stockholm.

Det som skiljer Coor från andra bolag inom vår bransch är vår drivkraft att ständigt förbättra vår verksamhet och tjänsteleverans. Vi har en stark förbättringskultur och en strukturerad innovationsprocess.

Vi tar ett stort ansvar för tjänsterna vi levererar och hur de påverkar samhället och miljön. I syfte att minska miljöbelastningen har Coor utvecklat ett eget verktyg för att granska vår miljöpåverkan, Coor Green Services, som hjälper oss att föra en kvalificerad kunddialog om framtida förbättringar inom miljöområdet.  Läs mer om våra gröna servicelösningar.

Vi försöker också dra nytta av de möjligheter som finns idag med ny teknik. Våra mest populära lösningar baserade på ny teknologi har vi samlat i en serie"Smart Solutions".

Coor kan erbjuda alla de tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera bra och effektivt. Våra tjänster är utformade efter era behov och ser till att ni kan lägga er energi på er verksamhet och inte på era lokaler och tjänster. Våra facility management-tjänster indelas större tjänstegrupper som du hittar till vänster på denna sida.

Helhetsleverantör av Facility Management (Facility Services)

Coor arbetar ständigt för att förbättra våra erbjudanden och effektivisera våra tjänster för att du som kund ska få de allra bästa tjänsterna på marknaden. Fördelen med Integrated Facility Management Services eller Facility Services från Coor är du får alla tjänster från ett och samma företag. Detta medför en lägre kostnad jämfört med att köpa in tjänsterna från olika bolag. Andra fördelar med att och samma bolag är en hög kvalitet på utförda tjänster, bättre kontroll och en och samma kontaktpunkt för alla tjänster.

Coor har en komplett leverans av Facility Management och Facility Services. Om behov av andra tjänster uppstår kan vi komplettera våra erbjudanden med underleverantörer som är specialister på den tjänst ni söker. Detta gör att Coor är en av de mest flexibla aktörerna på marknaden och en samarbetspartner för alla typer av tjänster inom Facility Management.

Kontakta Coor för mer information om tjänster och erbjudanden!

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

+46 (0)10-559 59 26

kajsa.hogdahl@coor.com

Kontakta oss idag

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR