Språk / Site

Språk

Våra siter

  • För investerare
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Innovation

Coor och startups visar vägen

Ekvationen startup plus storföretag är inte alltid lätt att lösa, men för Coor har startups blivit en viktig del av innovationsarbetet.

Mimbly och Coor

– Det krävs en viss företagskultur för att få till lyckade samarbeten med startups. Dels måste man vara snabbfotad, för de här bolagen har inte tid att låta saker och ting gå långsamt. Sen måste man ha en förmåga att vara vägledande och identifiera vilka problem de ska fokusera på samtidigt som man inte kan ställa för höga krav. Det är ett arbetssätt som kan vara svårt att få till i stora bolag, men vi har lyckats, säger Fredrik Sandquist, Innovationschef hos Coor.

Historiskt och kulturmässigt sett är Coor ett bolag som alltid varit intresserat av nya idéer, innovation och förändringsarbete. Men 2014 startades ett mer strukturerat sätt att arbeta kring företagsinnovation.

– Vi letade efter smarta sätt att jobba med innovation. Coor finns i nästan alla industriella branscher och många av våra kunder är väldigt innovativa. Där växte idén kring vårt innovationsekosystem fram, och genom våra kunder hittade vi ganska snabbt till startup-världen, säger Fredrik.

De första två åren med det nya arbetssättet handlade till stor del om att screena och identifiera startups som skulle passa Coors verksamheter – ett arbete som tog mycket tid.

– Vi ville snarare lägga tid på utveckling, paketering och att implementera de nya tjänsterna eller produkterna. Så vi började istället att fokusera på att leta rätt på företag och organisationer som kunde hjälpa oss att hitta startups, säger Fredrik.

Coors framgångsrika samarbete med startups har inte gått obemärkt förbi, och för andra året i rad prisades företaget med ”Best Startup Collaborator” av business matchmaking-systemet Ignite Sweden från Sverige.

– Det visar att vi är på rätt spår, jobbar med rätt saker och är duktiga på att jobba med startups, säger Fredrik Sandquist.

Mimbly | Coor

I samband med att Coor började leta rätt på företag och organisationer som kunde hjälpa till att hitta startups, kom de i kontakt med THINGS och STING och deras Ignite Sweden-program, vilket är ett business matchmaking-system där stora företag och startups matchas baserat på relevans och gemensamma intressen. Någonting som varit väldigt framgångsrikt för Coor, som har träffat över 200 startups de senaste tre åren och som nu har pågående samarbete med runt 10–15 stycken av dem.

Ett av de företag som Coor Sverige har ett pågående samarbete med är startup-företaget Mimbly. I maj 2019 kopplades Mimbly och Coor ihop genom Ignite Swedens matchmakingprogram. Från Coor var man så pass intresserade att man tilldelade startupen Kommersialiseringspriset, vilket innebar en finansiell knuff i rätt riktning och det riktiga startskottet för samarbetet.

– Det är vattenbrist i världen, och ändå slösar vi. Vi vill ändra hur vi använder vatten och har jobbat i över två år med att ta fram en hållbar lösning som är lättillgänglig både till pris och installation. Det var så ”Mimboxen” kom till, berättar Isabella Palmgren, grundare och vd.

En Mimbox är en tilläggslösning som ansluts till en eller flera tvättmaskiner och sedan återvinner vattnet, sparar energi och fångar in microplast – som annars letar sig ut i, och förstör, sjöar och hav. 

– Vi jobbar med både mjukvara och hårdvara och lägger mycket fokus på att göra en produkt som är så användarvänlig som möjligt för kunden. Den måste vara lätthanterlig, säger Isabella Palmgren.

Mimbly är nöjda med samarbetet, där Coor varit väldigt raka i sin kommunikation och även agerat rådgivande i såväl potentiella utvecklingsprojekt som affärsmöjligheter. 

– Men den kanske största anledningen till att det här är ett så pass lyckat projekt är att Coor har flera eldsjälar som brinner för och verkligen vill jobba med innovation. Deras representanter är väldigt engagerade i hela projektet, de pushar framåt och vill ständigt utveckla. Utan sådana personer, i så pass stora bolag, blir det väldigt svårt, avslutar Isabella Palmgren.

Isabella Palmgren, Mimblys grundare och vd

Romly | Coor

Den norska proptech-startupen Romly jobbar med digital dokumentation av existerande fastigheter, där man med hjälp av en 3D-scanner och den senaste teknologin samlar in, optimerar och distribuerar spatiala fastighetsuppgifter. Någonting som ger ett fullständigt och korrekt intryck av byggnaden, såväl interiör som exteriör.

– Jag har jobbat många år som arkitekt, och varit involverad i flertalet ombyggnadsuppdrag där det inte funnits ordentlig dokumentation. Vår tjänst gör allt mycket lättare vid exempelvis planläggning, ommålning eller andra drivsoperationer, säger Peder Brand, företagets CEO.

Coor kom i kontakt med Romly via TheFactory, en norsk inkubator* som hjälper startups att ta nästa steg i sin utveckling. Via inkubatorn får utvalda startups möjlighet att ta del av ett stort nätverk av partners, investerare och mentorer – vilket i många fall är ovärderligt för mindre företag.

– Vi hade hållit på en stund och hittat vår lucka i marknaden, men att få tillgång till stora, tunga storföretag är otroligt lockande när man är i uppstartsfasen. Det är svårt att hitta rätt personer i sådana organisationer annars, men här fick vi tillgång till ett stort kontaktnätverk, säger Peder.

Och det var i det här nätverket som Coor och Romly fann varandra.
– Vi satte oss ner med Christian Dahl (Innovation Manager, Coor Norge) och började diskutera möjliga lösningar. Vi fick igång ett gott samarbete direkt, som vi hållit igång i snart ett år efter TheFactory-tiden, säger Peder.

Att komma på rolig teknologi är inte det svåra, menar Peder. Den stora utmaningen är att hitta rätt riktning, vilka delar eller produkter man ska satsa på att utveckla – och i det avseendet har Coor varit extra viktiga för Romly.

– De låter oss testa väldigt mycket, sen är de snabba med att komma med feedback på vad som var bra eller mindre bra. Det ger oss många insikter och värdefull information om vad vi bör fokusera på att utveckla vidare, säger Peder.

*En inkubator är en organisation vars syfte är att stödja, främja och underlätta för nystartade företag och deras väg mot tillväxt och lönsamhet. Detta görs genom kvalificerad affärsrådgivning och affärscoachning samt genom att erbjuda ett nätverk för att förmedla kontakt mellan kunder, partners och investerare.

Peder Brand, Romlys CEO