Språk / Site

Språk

Våra siter

  • För investerare
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Framtidens arbetsplats

Nordens unga arbetskraft: Gen Z tycker till om framtidens arbetsplatser

Att attrahera morgondagens talanger står högt upp på många bolags agendor. De som är födda mellan 1997 - 2012 brukar kallas för Generation Z, eller Smartphone-generationen, och de kommer snart i stort antal ut på arbetsmarknaden. Hur skiljer sig deras värderingar, och vad är viktigast för dem när det gäller framtida arbetsgivare?

Gen Z | Coor

Coor har tagit tempen på Nordens ungdomar. Trots att åsikterna kan skilja sig mellan länderna är vissa hjärtefrågor lika viktiga för alla. Statistiken visar genomsnittligt att vänliga kollegor, bra arbetsmiljö, lön, förmåner, personlig utveckling och karriär som de absoluta nyckelfaktorerna där samtliga länder rankar högt. Mindre viktigt är företagskultur, företagsvärderingar, trygga anställningar, tydliga förväntningar och tydliga mål. Att sin yrkesroll kommer tas över av en robot eller ny teknologi är inget som oroar – generationen är trygga med den digitala utvecklingen som sker.

Mikael Brandin, arbetsplatsstrateg på Coor berättar:

Vad som har blivit tydligt under pandemin och den ökade andelen hemarbete är att Gen Z är den generation som uppskattar det fysiska kontoret mest bland medarbetarna. Detta trots att de växt upp i en värld som cirkulerar kring teknik och digitala verktyg. Detta tror vi beror på att denna gruppering har ett större behov av att lära sig från mer seniora kollegor genom fysiska interaktioner.

Studier har hittills även visat att denna gruppering i många fall har sämre förutsättningar för att rigga upp ett bra och ergonomiskt hemmakontor. Vi har sett flera exempel under pandemin på unga medarbetare som arbetar från köksbord eller soffgrupper då de inte har utrymme för en separat arbetsplats i hemmet. Vad som på lång sikt sägs skilja denna generation från de äldre är att de sannolikt kommer ställa högre krav på att arbetsgivaren levererar på deras önskemål och behov. Behoven i sig behöver med andra ord inte se annorlunda ut, däremot kommer arbetsgivare behöva bli än mer lyhörda när det kommer till arbetsplatsens utformning om de vill behålla sin personal.” 


Mer inspiration

Läs mer om framtidens arbetsplats