Fastighetsservice

PropTech – en bransch i rörelse

Property technology har varit på mångas läppar de senaste åren. Men vad innebär PropTech egentligen och varför är det en så viktig fråga för fastighetsägare?

Se hur en drönare 3D-modellerar en fastighet
Prop-tech innovation

Enkelt uttryckt

Samlingsbegreppet PropTech handlar om smarta innovationer och tekniska lösningar som utvecklar fastigheter och gör dessa effektivare och mer attraktiva. Det kan handla om att med hjälp av drönare skapa 3D-vyer av fastigheter, så att man lättillgängligt och överskådligt kan undersöka skador eller beräkna renoveringsbehov. Eller om sensorer som mäter inomhusklimatet i en fastighet i syfte att automatisera styrning av värme eller ventilation – eller applikationer som ger användarna av fastigheten information om lediga mötesrum, parkeringsplatser och laddstationer.

Den kanske enskilt viktigaste frågan som PropTech kan bidra till att lösa är hur energianvändningen kan minskas utan att de som jobbar eller bor i en byggnad påverkas negativt. I dag är 40 procent av den globala energianvändningen och 36 procent av koldioxidutsläppen relaterade till fastigheter, och ska frågan om global uppvärmning lösas måste fastigheterna, och sättet de nyttjas och förvaltas, förbättras.

– Att göra byggnader smarta kan minska energianvändandet med upp till 40 procent. Det är en process i flera steg som handlar om att optimera, transformera och automatisera driften av fastigheterna. Genom att exempelvis tillföra fler digitala mätpunkter för energianvändning, inomhusklimat och nyttjande av ytor får vi mycket bättre underlag för yt- och driftoptimering, berättar Fredrik Sandqvist, Head of Innovation & Service Development på Coor.

Att göra fastigheten smartare

Det handlar i först hand om att byta ut gamla installationer mot nya, smartare varianter. Ett exempel på detta är en ny typ av belysningssystem, så kallad ”Human Centric Lightning”, som kan minska energianvändningen drastiskt samtidigt som det förbättrar arbetsmiljön för de personer som vistas i byggnaden. Och när energinotan blir lägre frigörs pengar för företagen, som kan användas till fler smarta åtgärder, som att installera bättre och mer energisnåla ventilations- eller styrsystem.

Enligt Fredrik Sandqvist är PropTechbranschen full av rörelse just nu. Både fastighetsägare och hyresgäster har vaknat till och det finns många spännande bolag som lockar till sig kapital och starka investerare.

– Trenderna inom PropTech spänner över hela spektrumet. Även det område som vi kallar ”Digital Employee Experience” är intressant – vilka verktyg kan hjälpa våra anställda att jobba smartare? Det kan röra sig om visualiseringar som hjälper oss att hitta till rätt plats.

Eller verktyg för augmented reality där vi digitalt kan gå omkring i en fysisk byggnad med hjälp av olika enheter. Då kan man till exempel se hur varmt det är i ett rum, få tillgång till underhållsinstruktioner eller till och med få hjälp online av en expert som sitter någon helt annanstans geografiskt. Möjligheterna är oändliga och det är viktigt att prova sig fram.

För Coor är detta en hjärtefråga – förutom att bolaget är representerat i juryn för PropTech Startup & Scale-up Europe Awards 2021 är Coor också huvudpartner i Nordic PropTech Award. Än viktigare är Coors fleråriga samarbete med både startups och mer etablerade företag inom PropTech, berättar Fredrik Sandqvist.

– Vi tror på att jobba nära de här nya innovativa bolagen. Vi hjälper dem genom att säkerställa att deras lösningar är skalbara ur ett tekniskt, kommersiellt och operativt perspektiv. Genom att kombinera deras innovativa tekniska lösningar med vår förmåga att utveckla, sälja och leverera tjänster skapar vi smarta lösningar av stort värde.


Funktionella fastigheter

Läs mer om fastighetsservice