Arbetsplatsservice

Avfallshantering och återvinning

Hantering av sopor, rester och annat avfall är en viktig del av verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete. Med Coors hållbara koncept för avfallshantering och återvinning är det lätt för ditt företag att göra rätt.
Kontakta oss

Miljömässig hållbarhet | Coor

Avfallslogistik för optmial återvinning

Nulägesanalys

Vi inleder vårt arbete med en nulägesanalys för att förstå hur avfallshanteringen fungerar på ert kontor.

 • Effektiv hantering: Kostnadseffektiv insamling av ert avfall från kontoret till fastighetens miljörum. Transportmedel anpassas efter volym.
 • Tömningsfrekvenser: Merparten av alla fraktioner behöver tömmas 1 gång/vecka. Matavfall hämtas oftare. Ronderingar genomförs för att förstå avfallsvolymer, frekvenser anpassas till rätt nivå.
 • Val av avfallspåsar: Pappers-/kompostpåse för matavfall. Vissa kommuner som erbjuder matavfallspåsar kostnadsfritt. För plastförpackningar rekommenderas transparenta avfallspåsar, då svart påse kontaminerar plaståtervinningen. Avfallspåsar av återvunnen plast.

Avfallsfraktioner för enkel sopsortering

Rätt avfallsfraktioner på rätt plats

Rätt fraktioner på rätt plats möjliggör en enkel och effektiv hantering för medarbetarna.

 • Rätt fraktioner på rätt plats: Placering påverkar möjligheten att sortera rätt. Det är viktigt att fraktionerna placeras på ett sätt som uppmuntrar rätt beteende och blir en självklar del i arbetsdagen.
 • Möta kommunala krav: Vi säkerställer att er avfallshantering möter de externa krav som finns på återvinning och fraktioner.
 • Panta med ett syfte: Förutom att säkerställa en fraktion för pant och bidra till ett cirkulärt system, finns också möjlighet att upprätta ett samarbete där återbäringen går till välgörenhet.

Källsortering och enhetligt skyltsystem

Snygg och hållbar källsortering

Funktionella, hållbara och estetiskt tilltalande möbler gör det enkelt och trevligt att källsortera rätt på arbetsplatsen.

 • Funktionalitet är centralt: Det ska vara lätt för era medarbetare att sortera rätt. Möblerna behöver också vara enkla att tömma för en effektiv lokalvård.
 • Möbler som håller länge: Kvalitet är alltid viktigt, våra samarbetspartners erbjuder möbler som håller över tid.
 • Estetiskt tilltalande: Avfallsmöbler som går i linje med er grafiska profil och inredning.
 • Enhetligt, tydligt skyltsystem: Coor förespråkar det nordiska gemensamma skyltsystemet och tydliga instruktioner, så att det blir enkelt att återvinna rätt.

Uppföljning och resultat

Se effekten i form av minskad avfallsmängd

För att se effekten av ett nytt avfallskoncept på kontoret behöver vi följa upp volymförändringar.

 • Avfallsrapport: Coor tar fram en avfallsrapport, baserat på de förutsättningar som kontraktet har. I fastigheter där avfallshanteringen delas med flera hyresgäster, utgörs av avfallsrapporten av ett estimat.
 • Uppföljning: Coor hjälper till att sammanställa data och redovisa resultat och förändringar för ert totala avfall och per fraktion.

Fler intressanta fakta om återvinning

 • Matavfall innehåller mycket energi. 1 kg rester räcker till att köra en biogasbil 2 km.
 • Efter utvinning kan växtnäring återförenas i kretsloppet som gödsel*
 • En laptop väger runt 3 kg och när den tillverkas uppstår det 1200 kg avfall*
 • 1000 bananskal räcker för att köra en gasbil i 75 kilometer 
 • 11 pantade burkar sparar energi som motsvarar 5 minuters dusch **
 • 5 miljoner gamla mobiltelefoner ligger och skräpar hemma hos folk – tillsammans innehåller de 162 kg guld**
 • Glaset från en glödlampa kan bli en flaska om den återvinns**
 • Om alla lämnar sina kapsyler till återvinning räcker stålet till 2.200 nya personbilar. Varje år! **

Kom igång med återvinning

Miljövärdar som hjälper er

Med kunskap och ett intresse för hållbarhet guidar Coors miljövärdar era medarbetare till ökat intresse att sortera rätt.

 • Ansvar: I sin gröna miljötröja blir miljövärden synlig på plats och genomför ronderingar för att säkerställa att återvinningen fungerar.
 • Stärkt hållbarhetskultur: Miljövärden skapar en nyfikenhet hos era medarbetare, ställer frågor och kommer med svar. Det ska kännas bra att sortera rätt och bidra till en bättre miljö – den känslan förstärker miljövärden.

Inspiration för hållbara kontoret

Miljödag på kontoret

Mycket uppskattad dag av våra kunders medarbetare. Jag är bra på att sortera men vet inte om jag gör rätt?” En miljödag kan exempelvis innehålla detta:

 • Miljövärdar – svarar på frågor om hur ni kan återvinna på rätt sätt
 • Roliga budskap vid kontorets avfallsmöbler
 • Tipslåda där de anställda kan lämna förslag för bättre återvinning
 • Frågesport – testa era kunskaper om sortering, priser utlovas
 • Kommunikationsmaterial på skärmar
 • Information till företagets chefer för att skapa delaktighet

Kontakta Coor

Intresserad av riktigt bra arbetsplatsservice?

Kontakta oss för service utöver det vanliga

En kontaktperson, ett avtal och en faktura. Vill du veta mer om hur din verksamhet kan bli smartare, tryggare och mer hållbar? Fyll i formuläret så återkommer vi snart till dig.

Ansvarig Arbetsplatsservice

Georg Linden

Ansvarig Arbetsplatsservice

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.