Sök
 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Posthantering och godshantering - smart & säkert

I tjänsten ingår administration, hantering och distribution av in- och utgående post, paket och gods till och från era medarbetare oavsett var de utför sitt arbete. Vi utvecklar hela tiden nya, smarta lösningar för att göra detta på mest effektiva sätt.

Pakethantering på lager | Coor

Förändrade behov kräver nya lösningar för gods- och posthantering 

Förutsättningarna för posthanteringstjänster i Sverige har förändrats radikalt de senaste 10 åren. Till stora delar har e-post ersatt postal kommunikation. Numera är det är främst reklam som fortfarande skickas postalt. Även vårt arbetssätt har förändrats, och trenden går från cellkontor eller öppna landskap med fasta arbetsplatser till flexibla kontoroslösningar med mobila arbetsplatser.

Under pandemin skapades den hybrida arbetaplatsen med en blandning av kontorstid och distansarbete från exempelvis hemmet eller landstället.  Medarbetare ser många fördelar med hybridjobb och hos många bolag har det blivit det nya normala. 

Alla förändringar ger helt nya förutsättningar för en effektiv hantering av post och gods jämfört med tidigare. 

Lösningar för gods- och posthantering

Inom Coor finns stor erfarenhet och kompetens när det gäller godshantering och posthanteringstjänster i Sverige, både i den lokala kundleveransen och centralt i stödverksamheten. När vi utformar våra lösningar anpassar vi oss till våra kunders behov och förutsättningar.

Vanliga tjänster som kan ingå i vårt uppdrag är:

Adminstrativa tjänster 

 • Ta emot, samla in, sortera och distribuera externa och interna försändelser
 • Postöppning med datumstämpling av inkommande post
 • Registrering av inkommande och avgående värdepost samt paket- och godsförsändelser med full spårbarhet genom hela flödet
 • Kuvertering, adressering och sampackning av utgående post
 • Frankering av utgående post

 

Hybrid gods- och posthantering - Coor SmartDelivery 

En traditionell postlösning är inte längre optimal för framtidens kontor. För att effektivisera posttjänsten och möta de nya kraven som vårt förändrade arbetssätt innebär, har Coor tagit fram en ny, modern spårbar logistiklösning för post, paket och gods. Med flexibel och trygg leverans oavsett var dina medarbetare utför sitt arbete.

Tjänsten Coor SmartDelivery bygger på att mottagaren kan själv via en webbportal styra till vilket utlämningsställe posten ska skickas, eller om den under en tid ska skickas till ett annat kontor, till hemmet, till sommarstugan eller till en kollega. Mottagaren notifieras om inkommna försändelser via e-post eller SMS.  Det innebär att din personal spar tid och får tillgång till post och paket snabbare.