Fastighetsservice

Smart och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning

Coor utför kostnadseffektiv fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning, energioptimering, projektutveckling och ekonomisk förvaltning för alla typer av byggnader och anpassar oss till varje kunds behov.

Kontakta oss
Coors kunskapsbank | Coor

Så förstår vi er

Smart fastighetsförvaltning för din fastighet

En fastighets livslängd sträcker sig flera decennier eller till och med sekel. Den största delen av byggnadens totalkostnad och miljöpåverkan uppkommer först under fastighets­förvaltningen. Det är också då en fastighets fulla värde kan uppnås, när byggnaden används till sin fulla potential.

Nya tider och nya krav

Idag förväntas fastighetsägare leverera ”attraktiva användarupplevelser” i och kring sina fastigheter. Bra fastighetsmiljö gör att människor mår bra, vill vistas i fastigheterna och kan arbeta effektivt. Samtidigt ska kostnader och miljöpåverkan för byggnaden minimeras. För detta krävs mer än bara snygg design och tilltalande interiör. Upplevelser skapas och förstärks i exempelvis en välskött utomhusmiljö, fungerande fastighetsservice och lokalvård. Kostnader och klimatavtryck styrs med hjälp av smart fastighetsförvaltning.

Coor skapar värde

Heltäckande fastighetsförvaltning för moderna behov

Coor har djup kunskap om och lång erfarenhet av drift- och underhåll i de flesta typer av fastigheter. Vi är starka inom teknisk fastighetsförvaltning och utför även tjänster inom ekonomisk och administrativ förvaltning. Vi utvecklar hela tiden våra tjänster så att våra kunder lugnt kan fokusera på sin egen  kärnverksamhet i stället för på sin fastighet.

Med engagerade medarbetare och moderna tekniska lösningar har vi genomtänkta lösningar för olika former av verksamheter, till exempel kontor, industrier eller sjukvård. Vår strävar ständigt efter att sänka de totala ägandekostnaderna samtidigt som vi bibehåller funktionen och tillståndet för kundens fastigheter och tillgångar.

Teknik som sparar tid, förbättrar analys och förebygger olyckor

Marknaden utvecklas snabbt, och vi bevakar löpande utvecklingen för att identifiera nya innovationsmöjligheter. I vår fastighetsförvaltning använder vi oss av moderna system- och tekniklösningar, till exempel ett underhållsystem som är speciellt anpassat för fastigheter, sensorsystem, robotar och smarta drönare.

Vi tar helhetsansvar

Teknisk, ekonomisk och administrativ fastighetsförvaltning

Coor kan ta hand om allt som har med fastighetsförvaltning att göra, till exempel:

  • Tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader och dess tekniska installationer såsom hissar, portar, mediaförsörjning med mera - inklusive jour och beredskap.
  • Hantering av arkiv, ritningar, nycklar och passerkort.
  • Tillsyn, skötsel och underhåll av planteringar, parkanläggningar och andra gröna ytor samt snöröjning och halkbekämpning av vägar, trottoarer och tak.
  • Drift och underhåll av elanläggningen. Vi kan även vara elanläggningsansvariga.
  • Myndighets- och statusbesiktningar för OVK och SBA. Vi tar fram underhållsstrategier och planer för fastighetens hela livscykel.
  • Ekonomisk administration, budgetering, uppföljning och uppgifter till myndigheter samt att sköta kontakt med fastighetsägare och hyresgäster.
  • Energiförvaltning och energirådgivning som minskar energianvändningen.
  • Projektledning vid utveckling av fastigheter eller i nybyggnationer.

 


Kontakta Coor

Låt oss prata fastighetsservice

Våra fastighetsspecialister står redo att stötta dig med allt du behöver hjälp med i och runt omkring dina fastigheter, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Kontakta oss på Coor redan idag.

 Ansvarig Fastighetsservice - Anna Rudberg | Coor

Anna Rudberg

Ansvarig Fastighet
Coor i Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.