Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök

Smart och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning

Coor utför kostnadseffektiv fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning, energioptimering, projektutveckling och ekonomisk förvaltning för alla typer av byggnader och anpassar oss till varje kunds behov.

Kontakta oss
Coors kunskapsbank | Coor

SÅ FÖRSTÅR VI ER

Olika byggnader behöver anpassad och smart fastighetsförvaltning

En fastighets livslängd sträcker sig under en lång tid; flera decennier eller till och med flera sekel. Det innebär att den största delen av en byggnads totalkostnad och miljöpåverkan uppkommer först under fastighetsförvaltningen. Det är också då en fastighets fulla värde kan uppnås, dvs om och när byggnaden används till sin fulla potential.

Nya tider och nya krav

Idag ska fastighetsägare dessutom leverera ”attraktiva användarupplevelser” både i och kring sina fastigheter. Fastighetsmiljöer som gör att människor vill vistas i fastigheterna, mår bra och kan arbeta effektivt. Samtidigt ska kostnaderna och miljöpåverkan för en byggnad minimeras. För detta krävs mer än bara snygg design och tilltalande interiör. Upplevelserna skapas och förstärks i allt från en välskött utomhusmiljö, fungerande fastighetsservice till väl fungerande lokalvård. Kostnader och klimatavtryck styrs med hjälp av smart fastighetsförvaltning.

Kvinnlig anställd fastighetsservice | Coor
Fastighetsservice - med fokus på miljö och framtid | Coor

COOR SKAPAR VÄRDE

Heltäckande fastighetsförvaltning för moderna behov

Coor har djup kunskap om och lång erfarenhet av drift- och underhåll i de flesta typer av fastigheter. Vi är starka inom teknisk fastighetsförvaltning och utför även tjänster inom ekonomisk och administrativ förvaltning. Vi utvecklar hela tiden våra tjänster så att våra kunder lugnt kan fokusera på sin egen  kärnverksamhet i stället för på sin fastighet.

Med engagerade medarbetare och moderna tekniska lösningar har vi genomtänkta lösningar för olika former av verksamheter, till exempel kontor, industrier eller sjukvård. Vår strävar ständigt efter att sänka de totala ägandekostnaderna samtidigt som vi bibehåller funktionen och tillståndet för kundens fastigheter och tillgångar.

Teknik som sparar tid, förbättrar analys och förebygger olyckor

Marknaden utvecklas snabbt, och vi bevakar löpande utvecklingen för att identifiera nya innovationsmöjligheter. I vår fastighetsförvaltning använder vi oss av moderna system- och tekniklösningar, till exempel ett underhållsystem som är speciellt anpassat för fastigheter, sensorsystem, robotar och smarta drönare.

VI TAR HELHETSANSVAR

Teknisk, ekonomisk och administrativ fastighetsförvaltning

Coor kan ta hand om allt som har med fastighetsförvaltning att göra, till exempel:

 • Tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader och dess tekniska installationer såsom hissar, portar, mediaförsörjning med mera - inklusive jour och beredskap.
 • Hantering av arkiv, ritningar, nycklar och passerkort.
 • Tillsyn, skötsel och underhåll av planteringar, parkanläggningar och andra gröna ytor samt snöröjning och halkbekämpning av vägar, trottoarer och tak.
 • Drift och underhåll av elanläggningen. Vi kan även vara elanläggningsansvariga.
 • Myndighets- och statusbesiktningar för OVK och SBA. Vi tar fram underhållsstrategier och planer för fastighetens hela livscykel.
 • Ekonomisk administration, budgetering, uppföljning och uppgifter till myndigheter samt att hantera hyresavtal och sköta kontakt med fastighetsägare och hyresgäster.
 • Energiförvaltning och energirådgivning som minskar energianvändningen.
 • Projektledning vid utveckling av fastigheter eller i nybyggnationer.