Kundcase

Alleima

Tack vare ett systematiskt och strukturerat arbete samt en engagerad kund har Coor på tre år lyckats minska värmeförbrukningen med 16 000 MWh på Alleima i Sandviken.

Stort engagemang gav minskad
värmeförbrukning hos Alleima

Alleima, tidigare Sandvik Materials Technology, utvecklar och tillverkar avancerade produkter i rostfritt stål och special­legeringar samt produkter för industriell värmning. Cirka 5 500 personer arbetar i företaget globalt, som exporterar till över 90 marknader runt om i världen.

Alleima ligger i området Sandvikens industripark och omfattar allt från stora produktionsanläggningar av varierande ålder till kontor. Här arbetar Coors energispecialister syste­matiskt med att minska energianvändningen i företagets byggnader – sammantaget cirka 700 000 kvadratmeter.

Minska värmeanvändning

När arbetet gick in i en ny fas hösten 2018 var målet att värmeanvändningen skulle minska med mellan 2 och 3 procent per år, men hittills har det handlat om mellan 4 och 5 procent per år. Sedan 2019 har värmeförbrukningen minskat med 16 000 MWh, vilket motsvarar 13 procent, berättar Robin Kairis, sitechef på Coor.
– Framgångsreceptet är ett systematiskt arbete med täta uppföljningar och en engagerad kund, tillägger han.

Med jämna mellanrum möts Coor och Alleima. Vid mötena följer man upp målen för energianvändningen, visar på besparingstakten, tittar på specifika byggnader och analyserar orsaker till eventuell ökning av energianvändningen samt lägger fram nya energibesparingsförslag.
Just det strukturerade upplägget av arbetet och den strategiska styrningen ses av både Alleima och Coor som helt avgörande parametrar.
– Vi har haft ett långt samarbete, men det var när vi hittade det här nya arbetssättet som vi verkligen nådde resultat. Den här siten är 160 år gammal och det finns många utmaningar, konstaterar Glenn Johansson, chef för Facility Management på Alleima.

Åtgärdar värmeåtervinningssystem

Rent praktiskt handlar effektiviseringsarbetet till exempel om att åtgärda värmeåtervinningssystem som inte är tillräckligt effektiva samt justera ventilationsanläggningar och radiatorer, men också om att anpassa temperatur och drifttider efter verksamheten. Om en lokal står tom går det att spara upp till 1 000 MWh per år bara på att justera ventilationen. El har också seglat upp som ett hett ämne den senaste tiden, även om Alleima redan har haft fokus även på detta område under ett par års tid.
– Hela energifrågan utgör en viktig del i våra hållbarhetsmål, säger Glenn Johansson. Han tillägger att det osäkra världs­läget också har lett till att Alleima tillsammans med Coor upprättat beredskapsplaner inom ramen för den samverkan Coor och Alleima Facility Management har.

Förutom för energieffektivisering anlitar Alleima Coor för underhållet av fastigheter och utemiljö.
– Det lyckade arbetet med energieffektivisering har gett ett bra bidrag till att minska Alleimas underhållskostnader, konstaterar Per Stinessen, kontraktschef på Coor.


Mer inspiration

Läs fler kundcase