Språk / Site

Språk

Våra siter

  • För investerare
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Kundcase

Smakupplevelser på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Få saker har haft så dåligt rykte som ”sjukhusmat”. I slutet av 2018 antog Coor utmaningen att forma ett helt nytt koncept med måltidsupplevelsen och patienterna i fokus. ”Maten ser god ut, smakar bra och doftar gott” berättar uppdragsgivare och patienter.

Mat & Dryck - Kundreferens | Coor

Kvalitet, flexibilitet och samarbete med patienten i fokus - och god mat som gör gott!


Vad vi äter har stor påverkan på vårt välbefinnande och är en viktig del av tillfrisknandet. Måltidsupplevelsen påverkar också starkt patientens uppfattning av hela sjukhusvistelsen.

– Maten ser bra ut och smakar gott, säger Birgitta Andersson som är FM-Controller på Karolinska. Signatur har tagit ett steg längre här och patienten är verkligen i fokus; de får välja själva ur ett brett sortiment, bestämma när de vill äta och får en trevlig måltidsupplevelse. Maten är ganska avancerad och det känns att det finns matglädje i det som tillagas. För patienterna har det oerhört stor betydelse att de kan påverka sin måltidssituation.

Signatur by Coor lagar och levererar varje dag 500 portioner mat och andra dagligvaror till de 25 avdelningsköken i Solna. I uppdraget finns även måltidsvärdar som värmer och lägger upp maten varje dag, året runt. Alla portioner som serveras är näringsberäknade och Coor har en kostekonom på plats.

– Jag tycker att det är mycket hög kvalitet på maten, otroligt gott! beskriver Anette af Geijerstam som är dietist på Karolinska. Många patienter är nog förvånade över att det är så bra mat på sjukhuset. Det är betydelsefullt och viktigt för patienterna att äta bra för att må bättre.

Samarbete är nyckeln till framgång

En vanlig orsak till bristande kvalitet på sjukhusmat är att måltidsorganisationen och vårdavdelningarna inte samarbetar tillräckligt bra kring måltidsfrågor.
– Jag upplever att Signatur har en stor vilja att samarbeta, fortsätter Anette. Karolinska har stor erfarenhet av vad patienter vill ha och där är Signatur bra på att ta in det. Vi utformar menyn tillsammans så att den passar patienterna.
– Jag känner att Signaturs organisation verkligen går den lilla extra biten, håller Birgitta med. De har en otrolig framåtdrift. Det finns absolut en flexibilitet och en vilja att göra saker bättre hela tiden. 

Signatur by Coor är ett banbrytande koncept för mat inom offentlig sektor

Med stort fokus på service är det själva måltidsupplevelsen som står i centrum; god, näringsrik mat i kombination med hög service. Maten lagas från grunden med färska råvaror som till stor del är ekologiska och svenska. Att minimera matens klimatpåverkan är ett krav som Karolinska var extra tydliga med i upphandlingen.
– Att nå upp till att använda 50% ekologiska råvaror i tillagningsköket är imponerande, berättar Anette. Det finns även en stor vilja att minska matsvinnet, både enskilt och gemensamt.

Årligen genomförs en stor undersökning bland patienterna om hur de upplever maten och måltiderna på sjukhuset.
– Jag har tagit del av svaren för årets patientenkät och jag blev oerhört glad när jag såg dem, fortsätter Birgitta. För patienterna har maten en stor del i helhetsupplevelsen av sjukhusvistelsen. Jag tycker att det är en bra spegling av det jag upplever själv.

– Jag tycker att Signatur by Coor verkligen har vuxit i rollen som leverantör av patientmåltider, avslutar Anette. Samarbetet är roligt och utvecklande för alla parter; flexibelt, lösningsinriktat och med en vilja att leverera. Jag är stolt över arbetet vi gör!

Anställd på Coor | Coor

Birgitta Andersson

FM-Controller patientmåltider

”Det känns att det finns matglädje i det som tillagas.”

Anette | Coor

Anette af Geijerstam

Legitimerad dietist

”Många patienter är nog förvånade över att det är så bra mat på sjukhuset.”


Kontakta Coor

Har du frågor? Kontakta oss här!

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Tyvärr kan vi inte ta emot ansökningar via formuläret. Sök istället ditt jobb på sidan med lediga jobb.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs fler kundcase