Kundcase

Kraftringen Energi

Hur ställer man om när förutsättningarna plötsligt ändras? Under våren 2020 inleddes samarbetet mellan Coor och Kraftringen - mitt under rådande pandemi. Det ligger en styrka i att ha lyckats med det, menar Kraftringen.

Personalmatsal | Coor

En innovativ och hållbar förlängd arm


Coor levererar lokalvård och fastighetsnära tjänster till nio av Kraftringens anläggningar i Skåne. Leveransen startade i maj 2020, mitt under coronapandemin.

– Vi sattes på prov direkt, bägge parter. Det var inte möjligt att lära upp, visa in i lokaler och system på ett sätt som man gjorde före pandemin. Men allt har fungerat så bra ändå och alla har varit ödmjuka inför utmaningarna. Jag tycker att det ligger en styrka i det faktum att vi behövt vända och vrida på allt på ett annorlunda sätt, säger Ninna Adelgren, tillförordnad FM-chef på Kraftringen.

Vikten av att gemensamt lägga ner mycket arbete vid uppstart har varit av stor betydelse för en fortsatt lyckad leverans. Samarbetet mellan Coor och Kraftringen fortsätter att utvecklas tack vare en transparent och öppen dialog. Att uppstarten med lokalvården gått så smidigt tror Ninna beror på den goda dialogen mellan parterna:

– Ett partnerskap mellan leverantör och beställare kräver arbete från bägge håll. Det är en väldig styrka att kunna få lokalvård levererade från ett företag som Coor, som har det som sin kärnverksamhet, säger Ninna.

Kraftringen är ett energibolag som arbetar med att utveckla framtidens energi. Lokala energilösningar och hållbar tillväxt är viktiga fokusområden.

– Vårt samarbete med Coor frigör resurser hos oss genom att vi får in kompetens från Coors kärnområden. Våra medarbetare kan göra sitt jobb utan att behöva tänka på att en lampa är sönder eller att det syns en kaffefläck. Lokalvårdare är en av de viktigaste rollerna på en arbetsplats, säger Ninna.

Ninna beskriver det som att Coor är den förlängda armen på plats som även bidrar med innovativa lösningar och ett hållbarhetstänk:

– Vi ser att både Kraftringen och Coor har gemensam styrka med innovativa lösningar. Det kan vara sådana lösningar som gör det bättre för miljön, vilket ligger Kraftringen som energibolag varmt om hjärtat.


Kontakta Coor

Låt oss prata lokalvård

Kundreferens Kraftringen, Ninna Adelgren | Coor

Ninna Adelgren

Tillförordnad FM-chef på Kraftringen

"Vårt samarbete med Coor frigör resurser hos oss genom att vi får in kompetens från Coors kärnområden."

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs fler kundcase