Kundcase

Roche

Genom att sammanföra kompetenser från läkemedelsföretaget Roche och diagnostikföretaget Roche Diagnostics skulle mer värde skapas för patienter, vården och samhället. I oktober 2017 flyttade företagen därför till ett nytt, gemensamt kontor i Solna – med på resan fanns Coor.

Kundreferens Roche | Coor

Samarbete nyckel till lyckad flytt


– Rocheföretagen skulle fortsätta att vara separata organisationer, men genom ett gemensamt, modernt kontor ville de få bättre förutsättningar för samarbete och synergier. Samtidigt skulle företagen också gå till ett aktivitetsbaserat kontor som skulle stödja alla typer av arbetssituationer inklusive enskilt arbete. Det innebar en stor omställning, säger Mahdi Adawi, Facility Manager och Site Security Officer hos Roche. 
 
Roche AB, som arbetar med att marknadsföra och forska kring läkemedel, och Roche Diagnostics, som utvecklar och implementerar diagnostiska lösningar, har tillsammans drygt 200 anställda. Alla dessa involverades på olika sätt inför flytten; från att diskutera planlösning, hur arbetszoner skulle utformas och möbleras till hur besökare skulle checkas in, bemötas och eskorteras.  
 
Projektet krävde en stor insats från Coor, som tillsatte mycket resurser såväl innan som under flytten. Från dag ett fanns två receptionister, en konferensvärdinna och en vaktmästare med säkerhetsfokus på plats. Tillsammans med Roche säkerställde de att allt flöt på smidigt. Den höga närvaron på Rochekontoret gjorde det också möjligt att förhindra problem – redan innan de uppstod.

– Coor skapade trygghet och trivsel och såg till att de anställda kunde komma i gång med sitt arbete väldigt fort. De som behövde extra hjälp fick det, så det blev ingen större driftstörning, säger Mahdi.  
 
Hög närvaro i kombination med ett tätt och välfungerande samarbete mellan leverantör och kund – där båda parter var initiativtagande, lyhörda och inkluderande gjorde den stora flytten till ett lyckat projekt. Någonting som en 97-procentig kundnöjdhet även vittnar om.

– Slutresultatet var över förväntan och jag har svårt att se hur det kunde ha gjorts bättre. Båda parter var engagerade och lyssnade på varandras idéer. Det fanns en stark vi-känsla, där alla trivdes och kändes som ett enda stort team. Titta bara på medarbetarundersökningen, den talar sitt tydliga språk, säger Mahdi.  


GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs fler kundcase