Kundcase

Underhåll i SSAB:s unika fabriksområde

I mer än tio år har Coor samarbetat med SSAB för att leverera fastighetsunderhåll till bolagets unika fabriksområde Raahe i Finland.

SSAB är ett globalt verksamt stålbolag och en ledande leverantör av höghållfast stål. Förutom fabriken i Raahe i Finland, som är den största, finns produktionsanläggningar i Sverige och i USA. Fabriksområdet i Raahe täcker en betydande del av staden och har enorma dimensioner: ytan är på hela 500 hektar och innefattar 40 km vägar och 30 km järnvägar samt en hamnanläggning, en brandstation, ett kraftverk och en av Finlands största laboratorieanläggningar.

Coor började leverera tjänster inom fastighetsunderhåll till fabriken i Raahe 2012, och olika verksamhetsmodeller har utvecklats i samarbete med kunden sedan start. Coor ansvarar för förebyggande fastighetsunderhåll och levererar servicetjänster samt flytt-tjänster.

– Vi arbetar mycket med förebyggande underhåll: vi inventerar byggnaderna, avhjälper mindre fel omedelbart och rapporterar andra problem vidare, säger Tero Översti, Service Manager på Coor.

På fabriksområdet finns 278 byggnader med hela 8 000 dörrar, så det saknas inte arbete. Uppgifterna är mycket varierande, från att svetsa dörrar till att rensa stuprännor och göra olika installationer.

– Vi uppskattar Coors kunskap och erfarenhet. Eftersom byggnaderna ligger på ett fabriksområde finns det många riskfaktorer och arbetet skiljer sig betydligt från traditionell fastighetsskötsel, säger Pertti Viholainen, fastighetschef på SSAB.

SSAB har liksom Coor stort fokus på hållbarhet. SSAB:s målsättning är att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från produktionen till 2030. Detta innebär stora omställningar eftersom stålproduktion är mycket energikrävande.

– Stålproduktion genomgår för närvarande den största revolutionen sedan smältugnen uppfanns, säger Pertti Viholainen.

En säker arbetsmiljö är utgångspunkten för allt arbete SSAB bedriver och företaget har ett starkt fokus på säkerhet. Det kontinuerliga säkerhetsarbetet med ronderingar, observationer, säkerhetskommunikation och utbildning har gett resultat. LTI-siffran, det vill säga antalet olycksfall med frånvaro per miljon arbetade timmar, har minskat kontinuerligt sedan 1970-talet och nådde 2021 den lägsta noteringen någonsin på 0,51.

– Även externa tjänsteleverantörer som Coor engagerar sig alltmer i vårt säkerhetsarbete, säger Pertti Viholainen.


Mer inspiration

Läs fler kundcase


Vi vill prata med dig

Kontakta Coor för en smartare och mer hållbar fastighet

Magnus Wikström CEO | Coor

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.