Kundcase

Så gav 3:s kontorsflytt oväntade effekter

När teleoperatören 3 valde att bygga om sitt huvud­kontor i Köpenhamn stod de inför en utmaning: att skapa utrymme för både traditionellt och kreativt arbete.

– Mina kollegor använder vårt nya kontor på ett sätt som jag inte hade kunnat föreställa mig, säger Theis Enø Larsen, projektledare på 3 i Danmark. 

På 3:s kontor i Köpenhamn arbetar drygt 450 personer med bland annat marknadsföring, ekonomi och support. Behovet av att kunna växa är något som drivit företaget ända sedan starten.

– Vi på 3 har alltid sett oss som ett utmanande företag både inom vår bransch och som arbetsgivare, det har inneburit ett stort behov av att växa, säger Theis Enø Larsen.

I början av 2022 bestämde sig 3 för att flytta drygt en kilometer från det gamla kontoret till nybyggda lokaler i Carlsbergskvarteren. Det tidigare kontoret började bli för trångt och de olika avdelningarna hade svårt att arbeta sida vid sida. Som på många andra arbetsplatser består 3:s kontor av en mix med olika typer av människor. De flesta har sin bild av hur de önskar att arbetsplatsupplevelsen ska se ut.

– Hos oss finns, som på många andra arbetsplatser, en blandning mellan yngre och seniora med­arbetare med olika behov och krav på kontoret. En del hittar fokus genom att lyssna på hög musik i en energisk miljö medan våra jurister exempelvis helst läser EU-direktiv i lugn och ro, säger Theis.

En abstrakt plan realiseras

Att planera sittplatser, möblering och sociala ytor för umgänge var en viktig del i att förverkliga det nya kontoret. Ofta blev planerna abstrakta och svåra att visualisera men tillsammans med Helle Nøhr på Coor Advisory utformades kontorsupplägget genom planeringsmöten och workshops. I projektledningen deltog också bolaget Martela som tillverkar möbler för offentliga miljöer. Med deras hjälp kunde inredningslösningar efter 3:s behov tas fram.

– Det är svårt att förvänta sig perfektion när man flyttar in till ett kontor. Man måste se det som en fortlöpande process där det krävs att man stannar upp och göra justeringar på vägen. Genom hela processen var Martela en engagerad och kompetent partner, allt från möbelleverans till inflyttning gick väldigt smidigt, säger Helle Nøhr, Head of Advisory.

– Att försöka se hur våra idéer skulle kunna göras till verklighet innan kontoret stod färdigt var en stor utmaning. Men på vägen lärde jag mig att det är viktigt att ta det hela med ro och försöka behålla fokus på våra mål, förklarar Theis.

Oväntade effekter

När flyttlasset gick till det nya kontoret var förväntningarna höga bland kollegorna. Många av idéerna som Theis och Helle hade arbetat med fick fysisk form och kunde äntligen användas.

– Att förstå projektets syfte utöver den praktiska biten med att flytta in möbler och skapa mötesrum är något som är otroligt viktigt. Det vill säga hur mina kollegor upplever och använder kontoret, säger Theis.

När den första fredags AW:n hölls på kontoret blev det tydligt hur medarbetare kan vara med och forma arbetsplatsen på olika sätt.

– Under AW:n hade mina kollegor tagit eget initiativ och byggt upp en spelplan för beer-pong i matsalen. Varken jag eller Helle hade förväntat oss detta i kontorsplaneringen! Det är oerhört kul att se hur mina kollegor engagerar sig och är kreativa på det här sättet, säger Theis.

Framtiden

Vikten av att kunna göra ändringar och flytta runt möbler på kontoret är något som ingick i planeringen berättar Theis och Helle. Eftersom behoven förändras under tid behöver kontoret kunna ställas om efter det som fungerar bäst.

– Vi var noga med att det skulle finnas utrymmen som kan användas på flera olika sätt så att vi kan vara flexibla vid omställningar, berättar Theis. Mötesrum och loungeutrymmen används både för arbete som kräver lugn och ro men också för livliga och kreativa workshops.

– Kollegor som tidigare bokade traditionella mötesrum med konferensbord och stolar väljer nu mer kreativa rum som är fyllda med växter, soffor och fåtöljer. Vi har till och med en gungstol i ett av rummen, säger Theis.

Resan mot 3:s nya kontor började med ett vitt ark men resulterade i en färgrik och kreativ arbetsplats som fungerar för flera olika typer av arbetssätt. Coors roll i arbetet beskriver Theis som en ärlig och positiv partner.

– Helle utmanade oss med frågor som vi inte hade tänkt på samtidigt som hon bidrog med värdefulla idéer. Hon har varit en upplyftande medlem i teamet och gjorde vårt arbete enkelt och roligt.


Kontakta Coor Advisory

Vill ni ha stöd i skapandet framtidens arbetsplats?

Coor finns på tusentals arbetsplatser runt om i Norden. Det gör oss till experter på dagens och morgondagens arbetsliv. Vi stöttar din verksamhet i skapandet av ett smart, tryggt och hållbart arbetsliv.

Ta kontakt med oss redan idag.

Josefine
Mordenfeld

Coor Advisory

Vill du jobba hos Coor?

Är det dags för ett nytt jobb med en trygg anställning? Se våra lediga tjänster och sök jobb på framtidens arbetsplats.

Sök jobb

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs fler kundcase