Kundcase

Väderstad

En lokalvårdsleverans innebär inte enbart rena och fina lokaler. Med Coor som lokalvårdsleverantör får man personal som tänker utanför boxen och gärna gör det lilla extra, menar Väderstad.

Kundreferens Väderstad flygbild | Coor

Lokalvård är inte bara rena och fina lokaler


Coor har levererat lokalvård hos Väderstad sedan januari 2020. I Värderstads lokaler finns både kontorsmiljö och produktionsmiljö, vilket givevis kräver anpassad lokalvård. Det var viktigt för Väderstad att hitta en lokalvårdsleverantör med expertis inom renhållning och ett service-tänk.

– Coor håller våra lokaler rena och fräscha så att vi kan utföra vårt jobb. De är lika viktiga lagspelare som vi är, utan rena lokaler så fungerar inte vårt arbete heller, säger Jennie Svahn, Hospitality Services Manager på Väderstad.

Efter uppstarten på Väderstad slog coronapandemin till våren 2020 vilket resulterade i ett behov av extra städning och extra stöd. Jennie lyfter den goda kommunikationen med personalen från Coor och uppskattar att lokalvårdarna föregår med gott exempel och bär munskydd.

– Vi har precis börjat med snabbtester för covid-19 och har då begärt extra sanering, vilket utförs precis som vi önskar att det ska göras. Samarbetet med Coor är otroligt bra, berättar Jennie.

För att Coor ska kunna ge den bästa servicen är det viktigt att sätta sig in i varje enskild leverans och tillsammans med kund besöka lokalerna innan uppstart, något som sköttes bra av Coor enligt Jennie:

– Coor gjorde grundlig research och ställde frågor om vad vi ville få ut av tjänsten. Det är alltid spännande med en ny leverantör och uppstarten gick jättebra. Coor var intresserade av att leverera så bra som möjligt och besökte våra lokaler här på plats för att se vad som skulle uppnås.

Service och bemötande är viktiga ledord både hos Coor och Väderstad, något som givetvis var viktigt när Väderstad skulle hitta en lokalvårdsleverantör.

– Här på Väderstad hälsar man på varandra när man möter en kollega i korridoren. Även Coors personal hälsar alltid när man möter dem och direktkommunikationen vi har är toppen. Min personal jobbar med service och trots att det inte ingår i Coors uppgifter att exempelvis tömma en diskmaskin är det något som görs om de upptäcker att programmet är klart. De gör alltid det lilla extra och ber vi om något så är dom alltid på tå direkt, säger Jennie.

Kundreferens Väderstad - Jenny | Coor

Jennie Svahn

Hospitality Services Manager

"Coor håller våra lokaler rena och fräscha så att vi kan utföra vårt jobb. De är lika viktiga lagspelare som vi är, utan rena lokaler så fungerar inte vårt arbete heller."

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs fler kundcase