Kundcase

Vasakronan

Hur höjer man servicenivån i ett uppdrag som rymmer allt från restaurang, lokalvård, konferens och reception till vaktmästeri och fastighetsservice? Genom innovation och tätt samarbete menar Vasakronan.

Kontorslandskap - Vasakronan | Coor

Innovationer visar vägen i brett uppdrag

– Coors uppdrag är mångsidigt och med det kommer utmaningen att få till en jämn och bra leverans på alla plan. Vi strävar alltid efter att utveckla våra servicetjänster och vi kan vara ganska snabba på förändring. Det kräver mycket av en leverantör, säger Åsa Almquist, projektledare på Vasakronan.  

Partnerskapet mellan Coor och Vasakronan sträcker sig tillbaka till 2009 och innefattar en bred palett av olika servicetjänster: restaurang, konferens, reception, vaktmästeri och sedan 2018 även fastighetsservice runtom i Sverige. Det är ett uppdrag som kräver stort förtroende och idag jobbar över 200 personer från Coor ute i Vasakronans fastigheter, vilket gör uppdraget till ett av Coors största. 

– Eftersom det är ett så pass omfattande uppdrag är det viktigt att vi har gemensamma värderingar, ambitioner och ett ömsesidigt tänk kring kundarbete. Coors tekniker är väldigt viktiga för oss, då de är ute på plats och nästan dagligen möter våra hyresgäster, säger Åsa.   

För att samarbetet med Vasakronan ska vara så lyckat som möjligt behöver Coor vara flexibla och lyhörda, samtidigt som man lägger stor vikt vid innovationsarbete för att utveckla befintliga servicetjänster och ta fram förslag på nya lösningar. 

– Coor har en vilja att förstå våra utmaningar och är oftast snabba på att agera. De är även noga med att lyssna på våra önskemål, samtidigt som de är bra på att själva komma med förslag som kan förbättra våra verksamheter, säger Åsa. 

– Det finns en stor flexibilitet i samarbetet med Coor, där vi lyssnar på varandras önskemål och båda känner att det är fritt fram att komma med idéer och testa nya lösningar, säger Åsa.

  


Vi vill prata med dig

Kontakta Coor för en smartare och mer hållbar fastighet

Att små detaljer kan göra stor skillnad är något vi tar fasta på när vi utvecklar våra innovationer och smarta lösningar. Målet är att de ska förenkla både livet och arbetsdagen – tjänster för smartare arbetsliv. Kontakta oss gärna så kan vi prata om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli lite smartare.

Magnus Wikström CEO | Coor

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Mer inspiration

Läs fler kundcase