Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök

Våra medarbetare gör hela skillnaden

Trots moderna maskiner, metoder och material är lokalvård fortfarande service utförd av människor. Coor har låg personalomsättning och Sveriges nöjdaste medarbetare inom lokalvård.

Kontakta oss
Medarbetare som städar kontor | Coor

Vi är stolta över våra lokalvårdare
och det hantverk de utför

Nyckeln till framgång för Coor är att attrahera rätt medarbetare;
de ska vara kompetenta, flexibla och dela vårt sätt att se på service.

Våra kompetenta lokalvårdare

Medarbetarna är centrala i vårt koncept Cleaning - The Coor Way. Coors städteam utför sitt arbete för att våra kunders anställda ska få en funktionell, ren och trevlig miljö att vara i. Vi behöver ha rätt medarbetare på plats i våra uppdrag och har en professionell rekryteringsprocess med kravprofiler som bygger på vår långa erfarenhet.

Vi mäter regelbundet hur våra medarbetare upplever sin arbetssituation och resultatet visar att de över lag trivs mycket bra och vi har en för branschen mycket låg personalomsättning.

Alla får den utbildning de behöver

Coor lägger stor vikt vid att öka de anställdas kompetens och skapa goda förutsättningar för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.

Alla våra servicemedarbetare går olika utbildingar inom Coor Cleaning School och får den kunskap de behöver för att utföra lokalvård enligt våra koncept. Förutom moment som motsvarar SRY innehåller den miljöarbete och kemikaliehantering samt service, kvalitet och kundbemötande. Vi ger också stora möjligheter att bygga på med specialistutbildningar vid behov, till exempel för golvvård, höghöjdsstädning etc.

Alla som jobbar hos oss går också Coor Service School.

Bättre hälsa är positivt för alla

Först och främst är det varje individ som vinner på bättre hälsa. Som arbetsgivare vill vi också att våra medarbetare mår bra och orkar hela arbetsdagen. Lika viktigt är det att de har energi för att ägna sig åt familj, vänner och fritidsaktiviteter efter arbetsdagens slut.

Trots utvecklingen av maskiner, metoder och material så är lokalvård fortfarande ett påfrestande yrke. Några av våra satsningar inom hälsa och friskvård:

 • Vi använder alltid den modernaste utrustningen som är justerbar
  och anpassad för ergonomiskt utförande
 • Vi har avtal gällande företagshälsovård
 • Vi subventionerar friskvårdsaktiviteter och har aktiva
  sportklubbar runt om i landet.
 • Om en anställd skulle råka ut för skada/sjukdom så har vi en tydlig
  sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för att få personen frisk och hel igen.

“Din säkerhet är ditt och mitt ansvar!”

Coor har en absolut nollvision vad gäller arbetsrelaterade olyckor. Som ansvarstagande arbetsgivare erbjuder vi en god och säker arbetsmiljö och våra medarbetare fokuserar på att förebygga risker.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.