Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Städrobotar - lokalvård i framkant

Lokalvårdsmetoder, kemikalier, material, tekniska lösningar och städrobotar utvecklas idag snabbt. Coor bevakar kontinuerligt utvecklingen, och genom ett strukturerat innovations- och förbättringsarbete kan vi garantera lokalvårdslösningar i frramkant.

Coor har ett stort fokus på innovation och utveckling, inte minst baserad på ny teknik. Den digitala utvecklingen har inneburit att tekniska lösningar är så tillgängliga och billiga att de kan användas inom flera områden. Inom vår lokalvårdsverksamhet använder vi marknadens modernaste system för uppföljning och kontroll. Vi testar också löpande nya robotar och städmaskiner, och även sensorer blir allt vanligare för att kontrollera vitt skilda saker, tex mäta luftpartiklar eller när det behöver fyllas på med toalettpapper.

Moderna systemstöd för lokalvårdsverksamheten

Coor använder idag moderna stödsystem för planering och fördelning av ytor och kvalitetskontroller. Vi använder även moderna tekniska hjälpmedel för att mäta hur lång tid olika arbetsuppgifter tar i praktiken, och använder denna information för att kontinuerligt optimera våra leveranser.

Ständig utvärdering av olika lokalvårdsrobotar

Coor är stolta över att vara ett av de servicebolag som är först med att testa och lansera nya städrobotar av alla typer, från industriella robotdammsugare, till robot-skurmaskiner. Några av de städrobotar vi testar idag är:

Städroboten SwingoBot 1650 - den första professionella kombiskurmaskinen

SwingoBot 1650 robot skurmaskin som används i vår leverans för Volvo Cars. Roboten är avsedd för större och enklare ytor såsom gymnastiksalar, lagerlokaler eller köpcentra. Den kommer med mycket spännande funktioner som t.ex. pekskärm, fjärrdiagnostik och rapportering, människo- och hinderdetektering och trappsensor.

 

Städroboten "Jim" (Taski Aerobot 1850) - den första professionella borstvalsdammsugaren

”Jim” tjänstgör på vårt huvudkontor i Stockholm, och är en städrobot för offentliga miljöer som utför arbetet utan förare. 16 sensorer “ser” 360 grader runt roboten, vilket gör den säker för omgivningen. Den kan dessutom stanna på 0,48 sekunder, vilket är snabbare än reaktionstiden hos en människa. Roboten utför konsekvent de dagliga golvrengöringsrutinerna och städar upp till 1 000 kvm per timme.

Fördelar med att använda Coors städrobotar

Coors städrobotar innebär en rad olika praktiska fördelar för företag såväl som personal. Allting från ökad produktivitet och välbefinnande för personal, till minskad risk för olyckor. Av sin natur är städrobotar som industriella robotdammsugare eller robot-skurmaskiner byggda för att fungerar närsomhelst, varsomhelst, och innebär otaliga möjligheter för användaren och en hög flexibilitet.

Coors städrobotar kan ses som en konsistent och pålitlig medarbetare i ditt team. De tar enkelt hand om repetitiva eller överflödiga sysslor (som att dammsuga eller skura golv) och frigör tid för personalen att spendera på viktigare uppgifter. 

Vi kan med stort förtroende säga att städrobotar är en essentiell del av framtidens lokalvård, och vi planerar att vara i framkanten av den.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR