Sju smarta tips vid upphandling av städtjänster och annan service

De flesta företag och organisationer har tydliga regler och rutiner vid alla typer av upphandlingar. Ändå händer det då och då att företag i efterhand märker att man inte har fått den lösning man ville ha.

Kontakta oss
Lokalvard-man

Så förstår vi er

Att välja rätt leverantör vid upphandling av städtjänster och service

De flesta företag har tydliga rutiner vid alla typer av inköp, beställningar och upphandlingar. Ändå händer det att företag i efterhand märker att man inte har fått den lösning man ville ha. Att veta vad man verkligen behöver för typ och omfattning av service är inte självklart. Inte heller hur ett förfrågningsunderlag ska se ut, eller hur offerter och anbud ska utvärderas.

Billig städning kostar också

Alla upphandlingar med ett ensidigt fokus på lägsta pris tappar fokus på kvalitet och öppnar för oseriösa aktörer som lovar mycket och håller tunt, som åsidosätter arbetsmiljöreglerna eller som tilläggsfakturerar för att täcka verkliga kostnader. För låga ersättningsnivåer kan också göra det svårt för serviceleverantörer att erbjuda kvalitet eller att ge sina anställda goda lönevillkor och utvecklingsmöjligheter.

Coor skapar värde

Lång erfarenhet av upphandling av lokalvård, städtjänster och annan service

Med många års erfarenhet från stora och små upphandlingar inom olika typer av arbetsplatsservice kan vi dela med oss av smarta knep som kan öka träffsäkerheten vid val av leverantör.

Många företag och organisationer har en dialog med oss inför en större upphandling för att förstå hur de ska sätta ihop ett bra förfrågningsunderlag.

Vi är ingen lågprisleverantör

Coor kommer aldrig att vara den billigaste städleverantören på marknaden, och det är vi stolta över. Vi säkerställer den kvalitet som våra kunder beställt, vi förbättrar och utvecklar leveransen längs vägen och vi tar väl hand om våra medarbetare - så att de kan ta lika väl hand om era medarbetare.


Vi tar helhetsansvar

Här följer sju smarta tips och råd för dig som ska köpa service

 1. Välj städtjänster med rätt kvalitet
  Genom att fokusera på funktion, premiera kvalitet och dessutom följa upp att det som är avtalat faktiskt levereras öppnar ni för en sund konkurrenskraftig marknad med seriösa aktörer med sjysta villkor för de anställda.
 2. Kontrollera kontrollerna
  Gå igenom olika metoder för uppföljning och förstå vilken metod som passar er bäst. Ta också reda på hur städinstruktioner kommuniceras till de som ska utföra tjänsterna, inte bara vid nya avtal utan även när ändringar och tillägg görs under tiden.
 3. Ta smarta referenser
  Alla leverantörer lyfter fram sina mest positiva referenser, du kan själv hitta fler. Prata med en arbetstagarorganisation, de har ofta bra kontroll på om servicebolaget sköter sig och driver ett bra personalarbete.
  Prata också med andra uppdrag som leverantören har. Förutom att du får en mer verklig bild av leverantören, kan du kanske även få veta hur man löser eventuella problem; om leverantören då agerar snabbt och kraftfullt.
 4. Arbetsledarrollen är avgörande
  Hur ser bolagets riktlinjer ut på arbetsledarområdet? Vilken arbetsledare får ni för just ert uppdrag och finns en utsedd reserv för denna?
 5. Träffa leverantören i deras verklighet
  Gör studiebesök på leverantörens kontor och gärna på något annat uppdrag som leverantören har.
 6. Ordning och reda – hela vägen
  Be leverantören demonstrera sina verktyg för kvalitetsuppföljning, ärendehantering och information om uppdraget. Finns en serviceportal så be att få se den i praktiken. Logga in och se hur den verkligen fungerar.
 7. Om ditt företag tar hållbarhetsfrågor på allvar, ska naturligtvis även er serviceleverantör göra det
  Vilka miljömärkningar och ISO-certifikat finns? Men hållbarhet handlar också om så mycket mer; Finns ett aktivt hälsoarbete? Finns ett engagemang för omvärlden? Arbetar företaget med ständiga förbättringar som du som kund kan dra nytta av?

Dags att upphandla städtjänster? Kontakta oss.

Vi vill gärna berätta för dig om våra smarta, trygga och hållbara städtjänster för arbetsplatser i hela landet. Ta kontakt med oss för att få veta hur vi kan göra din arbetsdag bättre.

Söker du jobb? Då söker vi dig!

Jobba hos Coor

Välkommen att söka ditt jobb på sidan med lediga jobb.

För att skydda din information, tar vi inte emot ansökningar via formuläret.

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.