• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

En cafeteria och personalrestaurang utöver det vanliga

Coor driver idag över 140 restauranger och lunchmatsalar, och ett stort antal cafeterior och coffee-shops.Vår restaurangverksamhet präglas av äkta matglädje, smarta lösningar och passionerade medarbetare.

Väl utvecklade koncept för personalrestauranger och cafeteria

De cafeterior och restauranger som Coor driver i egen regi drivs oftast under egna varumärken. Det största är FOOD by Coor, men även några lokala restaurangvarumärken finns. Många av våra restauranger erbjuder också mat för avhämtning (take away).

FOOD by Coor – för er personalrestaurang

Mat och dryck ska vara en källa för glädje och njutning. Mat ska vara vacker att se på, smaka fantastiskt och göra gott för din kropp och din hälsa. Att besöka en FOOD by Coor restaurang ska vara en upplevelse för alla sinnen. Centralt för vårt FOOD by Coor-koncept är lokal anpassning. Med övertygelsen om att ansvar skapar engagemang har våra restaurangchefer inom FOOD by Coor mandat att anpassa varje restaurang till lokala önskemål. Genom att ge våra kockar kreativt utrymme ger vi dem också utrymme att använda sig av sin passion för matlagning.

Vår ambition är också att skapa en trevlig restaurangmiljö där du kan avnjuta vår omsorgsfullt tillagade mat gjord på färska ingredienser. Våra luncher återspeglar vår höga ambition men uppfattas som prisvärda och vi är glada över att så många av våra gäster är återkommande kunder.

Att ha sin egen personalrestaurang ger flera fördelar - bland annat möjligheten att skräddarsydda lösningar efter varje individuell kund och personlig kontakt med möjligheten att påverka. Vill du veta mer om konceptet, läs mer på FOOD by Coor. Där hittar du också våra personalrestauranger i din närhet samt laddar eller administrerar ditt restaurangkort.

Butiks- och delilösningar

För att underlätta vardagen för de anställda blir det allt vanligare med butiks- och delilösningar på arbetsplatsen. Att ge de anställda servicen med en egen butik eller deli ger både ett mervärde för anställda och kan vara en av de detaljer i er verksamhet som lockar nya talanger till er verksamhet. Coor erbjuder kvalificerad rådgivning kring olika lösningar, sortiment och betalsystem.

Engagerade medarbetare ger en bättre upplevelse

Eftersom Coor är ett servicebolag är ett bra kundbemötande en viktig del av företagskulturen. Det gäller självklart också alla medarbetare inom vår restaurangverksamhet. All restaurangpersonal erbjuds utbildning genom Coors utbildningsprogram, till exempel Coor Service School och Service i Stjärnklass.

”Love taste – not waste"

Coor bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom restaurangverksamheten och vår företagscatering kan vi bidra på flera sätt, till exempel genom ett ansvarsfullt inköpsarbete och genom att minimera matsvinnet. I alla våra personalrestauranger för kontor och andra arbetsplatser har vi infört obligatorisk mätning av matsvinnet.

Vi eftersträvar också en hög andel närodlade och ekologiska alternativ, och försöker på olika sätt förbättra våra gästers välmående genom att uppmuntra dem att äta nyttigare. Vill du veta mer om hur ni kan göra er verksamhet mer attraktiv med personalrestaurang, dryckesmaskiner och andra koncept? Kontakta Coor!

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.