Ett säkerhetsföretag med unik kompetens inom bevakning

Coor är ett av de största privata säkerhetsföretagen i Sverige. Här jobbar alla; från tekniker och ordningsvakter till säkerhetssamordnare och specialister. Tillsammans skapar vi kundanpassade och innovativa lösningar inom säkerhet.

Kontakta oss
Kvinnlig medarbetare på larmcentral | Coor

Så förstår vi er

Privata säkerhetsföretag en självklarhet 

De flesta organisationer anlitar ett säkerhetsföretag för att bevaka sina lokaler och för att säkerställa att verksamheten rullar på ostört. I dess enklaste form kan detta handla om att installera ett larm med koppling till en larmcentral eller att ha väktare på plats. Men för vissa krävs en kombination av avancerade tekniska lösningar och specialutbildad personal för att hålla verksamheten säker. 

Coor är ett ledande privat säkerhetsföretag med ett komplett utbud av säkerhetstjänster. Genom att vara lösningsorienterade och engagerade bygger vi långsiktiga relationer med våra kunder. Vi gör våra kunders vardag trygg så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Coor skapar värde 

Säkerhetsföretag som del av en IFM-lösning

Med mångårig erfarenhet som privat säkerhetsföretag i Sverige kan Coor erbjuda alla de tjänster som ingår i att säkra era lokaler. Vi har marknadsledande expertis som säkerhetsföretag och lång erfarenhet av att arbeta med verksamheter med högt ställda säkerhetskrav.

Vi kan leverera säkerhetstjänster som en separat tjänst men mest effektivt blir det när vi inkorporerar säkerhet i era övriga FM-tjänster. Genom att samutnyttja personal inom olika delar av serviceleveransen uppnår vi en komplett och kostnadseffektiv service och trygghet samtidigt som vi höjer säkerheten inom hela IFM-lösningen. 

Vi tar helhetsansvar

Specialister på säkerhet

Tillsammans med Coors dotterbolag Addici kan vi erbjuda ett fullt heltäckande tjänsteutbud inom säkerhet och bevakning:

Välj rätt leverantör

Coor som säkerhetsföretag – er trygghet är vår kärnverksamhet

Som helhetsleverantör har Coor kunskap och erfarenhet av flera olika tjänster som ingår i privata säkerhetsföretag och hur de hör samman. På så sätt kan du få en skräddarsydd lösning där olika säkerhetstjänster synkas med varandra på bästa sätt.

Som kund hos ett heltäckande säkerhetsföretag har du allt samlat under ett och samma tak. Vi är helt produkt- och leverantörsoberonde vilket betyder att vi kan erbjuda ett effektivare, starkare och resultatinriktat säkerhetsarbete som är skräddarsytt utefter dina önskemål och vår expertis. 

Vi tar hand om er säkerhet

En kontaktperson, ett avtal och en faktura. Besvärsfrihet för alla. Kontakta oss ➝

Jobba hos oss

Dags för nya utmaningar? Och en trygg anställning? 
Här finns alla lediga jobb hos Coor ➝

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss