Utbildningar inom säkerhet - för din och min trygghet

Både Coor Säkerhet och det egna bevakningsbolaget Addici utbildar företag och deras medarbetare inom både trygghet, säkerhet och service. Kurserna har ett genomtänkt innehåll men går också att anpassa efter andra behov och önskemål.

Kontakta oss
Hjärt- och lungräddning på docka | Coor

Vi förstår att

Kunskap, kompetens och övning minskar risken för skador vid akuta händelser

Ibland uppstår situationer som kräver snabba insatser. Det kan vara akuta sjukdomar så som stroke, kärlkramp, allergichock, hjärtinfarkt, diabetes eller epilepsi. Det kan också vara olycksfall med frätskador, ögonskador, brännskador, kläm/kross/skärskador eller olika former av elolyckor.

Genom utbildning och praktiska övningar kan vi förbereda oss på alla de situationer vi helst aldrig vill ska hända. Men om de händer så är vi redo och kan agera och hjälpa. Livsviktig kompetens som ökar chanserna för personer som drabbats av hjärtstopp, akut skada eller sjukdom att överleva.

Coor har lösningen

Vi brukar säg att ”Säkerhet - det är både ditt och mitt ansvar!”

Coor och Addici har många års erfarenhet av utbildningar inom säkerhet, både internt för våra egna medarbetare och externt för våra kunder och deras medarbetare. Våra engagerade instruktörer arbetar dagligen med säkerhetsfrågor och de är inte bara specialister inom sina områden, de har också en verklig passion för trygghet, service och för människor.

Vi tar helhetsansvar

Utbildningsmeny

Läs nedan om några av de kurser och utbildningar som Coor och Addici erbjuder. 

Första hjälpen

Ibland uppstår situationer som kräver snabba insatser, och träning ger färdighet och trygghet att göra en insats.

Kursen tar upp till 3 timmar och omfattar:

 • Hur genomföra första hjälpen enligt L-ABCDE.
 • Vilka olika säkerhetsrisker kan förekomma på arbetsplatsen och hur undvika dom.
 • Praktiska övningar.

Vuxen-HLR med hjärtstartare

Kursen tar upp till 3 timmar och omfattar: • Hur agera i en nödsituation med behov av HLR (hjärt-och lungräddning). • Hur använda en hjärtstartare, var de finns i samhället. • Praktiska övningar.

Varje dag drabbas ca 20 personer i Sverige av oväntat hjärtstopp. De drabbade finns i alla åldrar och situationer.

Grundläggande brandskydd

Kursen tar upp till 4 timmar och omfattar: • Hur bränder ska förebyggas och skador på liv och egendom undvikas. • Hur en brandsläckare används på rätt sätt

Grundläggande brandskydd

Brandfarliga / Heta arbeten

Kursen tar 8 timmar och omfattar säker arbetsplats i samband med arbeten som innebär uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, skärbränning eller kapning/slipning med rondell. Notera: Kursen finns i enlighet med två etablerade och likvärdiga normer; ”Heta arbeten” (Brandskyddsföreningen) och ”Brandfarliga arbeten” (SVEBRA).

Brandfarliga / Heta arbeten

Systematisk brandskyddskontroll (SBK)

Kursen tar 3-4 timmar och omfattar: • Grundläggande kunskap i förebyggande brandskydd för Brandskyddskontrollanter • Hur ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) upprätthålls på arbetsplatsen.

Systematisk brandskyddskontroll (SBK)

Konflikthantering

Kursen omfattar flera metoder för att identifiera, förebygga och hantera olika typer av hot och våld.

Konflikthantering

Scenarioträning

Kursen genomförs så realistiskt som möjligt i deltagarnas egen miljö. Vi rekommenderar regelbunden repetition.

Scenarioträning

Flera utbildningar vid samma tillfälle

Kombinera de kurser som just ni behöver

Vi har flera färdiga paket nedan, eller sätter ihop anpassade utbildningar:

 1. Första hjälpen + Vuxen-HLR med hjärtstartare (4 timmar)
 2. Första hjälpen + Vuxen-HLR med hjärtstartare + Elolycka (6 timmar)
  Kursen omfattar även hur man ska agera när någon fått ström genom kroppen.
 3. Första hjälpen + Vuxen-HLR med hjärtstartare + brandskydd + Konflikthantering + Scenarioträning Detta kurspaket kallar Addici Security för ”Säkerhet i Stjärnklass”

Så här fungerar det

Genomtänkta lösningar för utbildningar av hög kvalitet

Kurserna genomförs i enlighet med god praxis och följer utfärdade normer.

 • Instruktörerna är erfarna och certifierade.
 • Utbildningarna genomförs hos kunden eller i Coors lokaler.
 • Utrustningen som används är av den senaste tekniken.
 • 8-12 deltagare per utbildningstillfälle.
 • Alla deltagare får utbildningsbevis.
 • Pris på förfrågan.
GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.