Fakturamärkning

För att fakturering till Coor och dess bolag ska fungera är det viktigt att fakturan märks på korrekt sätt.

Er referens

Ange alltid för- och efternamn till beställare hos Coor vid "Er referens" eller liknande. 4-ställigt kostnadsställe enskilt eller tillsammans med beställarens namn är också giltiga referenser.

Inköpsordernummer

Om du har fått instruktion av din beställare hos Coor att ange inköpsordernummer ska det göras i formatet (1234-12345678) vid "Ert ordernummer" eller liknande. I dessa fall krävs en faktura per inköpsorder, ingen samlingsfakturering är tillåten.

Fakturor som har fel adress, fel bolagsnamn, saknar eller har en felaktig fakturamärkning kommer att returneras för rättning.

Fakturamärkning Coor Norrland Lokalvård AB

Ange alltid för- och efternamn till beställare hos Coor Norrland Lokalvård vid "Er referens eller liknande. 6-siffrigt objektnummer enskilt eller tillsammmans med beställarens namn är också giltiga referenser.

 

Klicka här för att se en exempelfaktura