Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Innovativa tjänster för att skapa smarta kontor

En miljö där luften är behaglig att andas, ljuset anpassat efter vår naturliga dygnsrytm och gröna växter skapar trivsel och ökar välmående. Med hjälp av våra olika smarta servicetjänster gör vi ert kontor till en inbjudande och effektiv arbetsplats. Låt oss visa hur vi kan hjälpa er skapa en arbetsmiljö som era medarbetare längtar till.

Corona håndtering kræver øget fokus på rengøring

Vad är ett smart kontor?

Smarta kontor betyder arbetsplatser där modern teknologi och innovativa kontorslösningar hjälper anställda att arbeta smartare, bättre och snabbare. Smarta kontor betyder också långsiktigt hållbara lösningar som bidrar till en bättre miljö genom bättre resursanvändning av kontorsyta, värme, luft, etc.

Idag ser vi flera trender i samhället, inte minst på arbetsplatsen, bland annat ett ökat distansarbete, vikten av upplevelsebaserade arbetsplatser och ett större fokus på välmående. Vem vet vad som väntar i framtiden? Det skadar aldrig att vara förberedd. Med hjälp av Coors smarta kontorslösningar kan ni skapa arbetsmiljöer som både möter befintliga behov och samtidigt framtidssäkrar er arbetsplats.

 

Fördelar med ett smart kontor

Smarta kontor finns i alla dess former och skepnader; stora som små, enkla som komplexa. Här är de viktigaste fördelarna med att investera i ett smart kontor:

Ökad produktivitet

Smarta kontor är väl genomtänkta och utformade med ergonomiska lösningar, modern teknik och stödjande servicetjänster som ökar produktiviteten för alla inom organisationen. Det är en investering som gynnar de anställda långsiktigt och ökar både effektivitet och lojalitet.

Optimerade lokalkostnader

Är du på kontoret just nu? Ta en titt ut över rummet och räkna hur många arbetsplatser som är upptagna. Traditionella kontor har i genomsnitt en användandegrad på mindre än 50%. Locka era medarbetare tillbaka till kontoren och se till att få maximalt värde för investerade lokalkostnader.


Ökad attraktivitet för ert företag

Intrycket av era lokaler, hur smarta era processer är och vilka stödjande verktyg ni tillhandahåller är avgörande för hur jobbsökande och anställda uppfattar både er organisation och ert varumärke. Med enkla, smarta kontorslösningar som tar hand om de små detaljerna – ett trevligt fikarum, fräscha dryckesmaskiner, färsk frukt – kan ni öka era chanser att en kandidat väljer ert företag och att anställda stannar kvar längre.

Förbättrad hållbarhet

Smarta kontor bidrar till en bättre miljö genom bättre resursanvändning av kontorsyta, värme, luft, vatten, etc. Smarta kontorslösningar kan också skapa en bättre arbetsmiljö för de som vistas i lokalerna med lägre ljudnivåer, ergonomiskt utformade arbetsplatser och bättre luftkvalitet.


Coors smarta kontorslösningar

Coor är ett av Nordens största servicebolag och ledande inom Integrerad Facility Management (IFM). Vi hjälper er att skapa smarta kontor baserat på era förutsättningar, visioner och behov. Tillsammans utformar vi arbetsplatser anpassade till de anställdas behov och er egen verksamhet. Kontakta oss direkt för mer information om våra smarta kontorslösningar.