Innovativa tjänster för att skapa smarta kontor

En miljö där luften är behaglig att andas, ljuset anpassat efter vår naturliga dygnsrytm och gröna växter skapar trivsel och ökar välmående. Med hjälp av våra olika smarta servicetjänster gör vi ert kontor till en inbjudande och effektiv arbetsplats. Låt oss visa hur vi kan hjälpa er skapa en arbetsmiljö som era medarbetare längtar till.

Corona håndtering kræver øget fokus på rengøring

Vad är ett smart kontor?

Smarta kontor betyder arbetsplatser där modern teknologi och innovativa kontorslösningar hjälper anställda att arbeta smartare, bättre och snabbare. Smarta kontor betyder också långsiktigt hållbara lösningar som bidrar till en bättre miljö genom bättre resursanvändning av kontorsyta, värme, luft, etc.

Idag ser vi flera trender i samhället, inte minst på arbetsplatsen, bland annat ett ökat distansarbete, vikten av upplevelsebaserade arbetsplatser och ett större fokus på välmående. Vem vet vad som väntar i framtiden? Det skadar aldrig att vara förberedd. Med hjälp av Coors smarta kontorslösningar kan ni skapa arbetsmiljöer som både möter befintliga behov och samtidigt framtidssäkrar er arbetsplats.

 

Fördelar med ett smart kontor

Smarta kontor finns i alla dess former och skepnader; stora som små, enkla som komplexa. Här är de viktigaste fördelarna med att investera i ett smart kontor:

Ökad produktivitet

Smarta kontor är väl genomtänkta och utformade med ergonomiska lösningar, modern teknik och stödjande servicetjänster som ökar produktiviteten för alla inom organisationen. Det är en investering som gynnar de anställda långsiktigt och ökar både effektivitet och lojalitet.

Optimerade lokalkostnader

Är du på kontoret just nu? Ta en titt ut över rummet och räkna hur många arbetsplatser som är upptagna. Traditionella kontor har i genomsnitt en användandegrad på mindre än 50%. Locka era medarbetare tillbaka till kontoren och se till att få maximalt värde för investerade lokalkostnader.


Ökad attraktivitet för ert företag

Intrycket av era lokaler, hur smarta era processer är och vilka stödjande verktyg ni tillhandahåller är avgörande för hur jobbsökande och anställda uppfattar både er organisation och ert varumärke. Med enkla, smarta kontorslösningar som tar hand om de små detaljerna – ett trevligt fikarum, fräscha dryckesmaskiner, färsk frukt – kan ni öka era chanser att en kandidat väljer ert företag och att anställda stannar kvar längre.

Förbättrad hållbarhet

Smarta kontor bidrar till en bättre miljö genom bättre resursanvändning av kontorsyta, värme, luft, vatten, etc. Smarta kontorslösningar kan också skapa en bättre arbetsmiljö för de som vistas i lokalerna med lägre ljudnivåer, ergonomiskt utformade arbetsplatser och bättre luftkvalitet.


Coors smarta kontorslösningar

Coor är ett av Nordens största servicebolag och ledande inom Integrerad Facility Management (IFM). Vi hjälper er att skapa smarta kontor baserat på era förutsättningar, visioner och behov. Tillsammans utformar vi arbetsplatser anpassade till de anställdas behov och er egen verksamhet. Kontakta oss direkt för mer information om våra smarta kontorslösningar.



Kontakta Coor

Jobba smartare – kontakta oss här

Att små detaljer kan göra stor skillnad är något vi tar fasta på när vi utvecklar våra innovationer och smarta lösningar. Målet är att de ska förenkla både livet och arbetsdagen – tjänster för smartare arbetsliv. Kontakta oss gärna så kan vi prata om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli lite smartare.

Magnus Wikström CEO | Coor

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.